Iver Huitfeldt afsejler mod Det Røde Hav

Fregatten Iver Huitfeldt beskytter sammen med en række andre lande i Combined Maritime Forces den internationale skibsfart mod ulovlige angreb fra Houthi-bevægelsen i Yemen

Forsvaret bidrog fra begyndelsen af februar 2024 begyndelsen af april til den internationale flådeoperation Operation Prosperity Guardian i Det Røde Hav og Adenbugten. Det danske bidrag bestod af fregatten Iver Huitfeldt med en besætning på ca. 175 personer. I bidrager indgik blandt andet en Seahawk-helikopter.

 

Operation Prosperity Guardian skal beskytte den internationale skibsfart i farvandene, der er en vigtig livsnerve for den internationale handel, mod angreb fra den yemenitiske Houthi-bevægelse. Den har siden november 2023 og i forbindelse med krigen mellem Israel og Hamas angrebet udført en række angreb og angrebsforsøg mod den civile skibsfart og internationale militære flådefartøjer. Angrebene har blandt andet bestået af missil- og droneangreb samt kapringer.

 

Angrebene i og omkring Det Røde Hav og Adenbugten truer den maritime sikkerhed og den globale handel. Som en anseelig søfartsnation har Danmark et ansvar for at styrke den maritime sikkerhed. Derfor bidrog Forsvaret med Iver Huitfeldt.

 

Ved at sende en dansk fregat til området leverede Danmark sammen med de øvrige koalitionspartneres bidrag en betydelig militær effekt i området samt sendte et tydeligt signal til Houthi-bevægelsen om at indstille de ulovlige handlinger og angreb. Danmark har en af verdens største handelsflåder og det er en høj dansk prioritet at beskytte retten til fri sejlads, handelsveje til søs og skibes besætninger mod angreb.

 

Foruden deltagelsen i Operation Prosperity Guardian stillede Danmark med en stabsofficer til en amerikansk-ledet offensiv koalition. Koalitionen udfører offensive aktioner mod Houthi-bevægelsen med det formål at reducere dens evne til at angribe skibsfarten. 

 

Nedskød fire droner

Relevansen af at sende fregatten afsted på opgaven blev understreget, da fregatten under udsendelsen nedskød fire droner afsendt af Houthibevægelsen. Det skete den 9. marts, hvor Houthi-bevægelsen afsendte i alt 15 droner mod skibe i området. Alle droner blev nedkæmpet af krigsskibe i området.

 

 

Combined Maritime Forces

Den maritime operation i Det Røde Hav og Adenbugten er ledet af den eksisterende maritime koalition Combined Maritime Forces, der har til formål at sikre retten til fri sejlads gennem Det Røde Hav, Bab al-Mandab-strædet og Adenbugten. Danmark bidrager i forvejen til Combined Maritime Forces med stabsofficerer og har også tidligere haft udsendt flådefartøjer til området. 

 • Områder

  Adenbugten
 • Ramme

  Koalition
 • Tidsinterval

  Fra 2024
 • Aktuel

  Nej

Fakta

Søværnets tre fregatter af Iver Huitfeldt-klassen er moderne og slagkraftige krigsskibe. De er designet til at løse mange forskellige sømilitære opgaver og kan bekæmpe andre overfladefartøjer, undervandsfartøjer og mål i luften, men skibene er særligt udrustede til luftforsvar.

Skibene råder over et alsidigt udvalg af sensorer og våben. Det omfatter langtrækkende radarsystemer, 76mm kanoner, 35mm kanon, torpedoer, maskingeværer og håndvåben samt missiler til brug mod sømål og luftmål. Skibene kan ligeledes medbringe en helikopter, for eksempel MH-60R Seahawk eller Merlin EH101.

Combined Maritime Forces (CMF) er et multinationalt partnerskab af lande, som blandt andet bidrager til opretholdelsen af fri sejlads og respekt for international lov og ret i havområderne omkring Den Arabiske Halvø og Afrikas Horn. Combined Maritime Forces bidrager til at fremme den maritime sikkerhed og stabilitet ved blandt andet at bekæmpe terrorisme og voldelig ekstremisme, kriminalitet og smugling, styrke regionalt maritimt samarbejde samt yde bistand i forbindelse med naturkatastrofer strofer, humanitære katastrofer og ulykker til søs. Opgaverne omfatter blandet andet indsamling og deling af informationer og efterretninger med henblik på at opretholde sikkerhed til søs.

39 lande, herunder Danmark, deltager i dette samarbejde.

Combined Maritime Forces har hovedkvarter i Bahrain og har fem Task Forces under sig. En af dem er Combined Task Force 153, der leder Operation Prosperity Guadian, som skal beskytte skibsfarten i Det Røde Hav og Adenbugten mod angreb fra Houthi-bevægelsen. Op mod 20 lande deltager i Operation Prosperity Guadian.

Danmark bidrager aktuelt til CMF med stabsofficerer til koalitionshovedkvarteret i Bahrain.

Danmark bidrog i årene 2008-2017 til Combined Maritime Forces’ antipiraterioperationer som en del af Task Forces og i Operation Ocean Shield.

Forsvaret har også tidligere bidraget til at opretholde sikkerheden for skibsfarten i Det Røde Hav og Adenbugten, herunder blandt andet ved at beskytte skibe mod pirateri, der tidligere har været et stort problem i området.

Danmark har siden 2020 deltaget i missionen European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz (EMASoH) og dens militære operation, AGENOR, hvortil Danmark aktuelt bidrager med stabsofficerer. Missionen har til formål at beskytte den frie sejlads i Hormuz-strædet, sikre koordination mellem partnere i området samt medvirke til deeskalering. AGENOR’s operationsområde består af Den Persiske Golf, Hormuz-strædet og dele af Det Arabiske Hav.

Forsvaret har desuden haft fregatter indsat i hangarskibsgrupper, som har bekæmpet terrororganisationen ISIL, og som har beskyttet skibstrafikken i Hormuz-strædet.