I Thy har sneberedskabet været i aktion og har støttet en ambulance på opgave.

Civil ambulance får assistance fra Hæren under snestormen. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Da sneen begyndte at vælte ned over Nord- og Midtjylland i den første uge af 2024, var flere af Hærens tunge og terrænkørende Piranha’er allerede klar og sat i sneberedskab.

 

Her skulle soldaterne fra Trænregimentet med deres store køretøjer støtte det civile beredskab med at komme frem. Det vil sige, at de skulle køre ud i snestormen, når hverken ambulancer, plejepersonel eller politiet kunne komme frem. I løbet af onsdagen stod det klart, at der ville blive brug for alle Hærens pansrede ambulancer og derudover et antal bjærgningsvogne og terrængående køretøjer.

 

”Jeg er utroligt stolt over den indsats, vores soldater har ydet i den forgangne uge. Mange af dem smed, hvad de havde i hænderne, da civile myndigheder og Danmark havde brug for deres hjælp,” siger generalmajor Gunner Arpe Nielsen, der er chef for Hæren. ”Det var virkeligt professionelt arbejde, der blev ydet i snestormen. Det kan vi godt være stolte af alle sammen.”

 

Piranha fra Trænregimentet hjælper en patienttransport med at komme fri af sneen ved Hjørring.

Foto: Forsvaret

Plejepersonale og gravide kvinder

Da snestormen tog til, og vejene efterhånden lukkede ned, bad Politiet om yderligere hjælp fra Hæren, som stillede med alle køretøjer og kørte ud i landet hvor behovet var størst.

 

Et af de steder var i området omkring Randers, hvor sergent Vester var indsat med sine kollegaer i deres Piranha.

 

”Det har været en megafed oplevelse,” sagde sergent Vester fra 1. Logistikbataljons 2. Sanitetskompagni. ”Vi har været ude på nogle opgaver, som vi normalt ikke kommer ud til og har hjulpet med ting, som vi ikke har prøvet før.”

 

Opgaverne for Hærens soldater under snestormen var mange og meget forskellige. De blev indsat og sendt ud til fødende kvinder, der var fanget i sneen, og hjalp med transport af patienter i livstruende situationer.

 

”Det har været en oplevelse i sig selv at køre rundt i det her vejr og så også at komme ud til de patienter, som vi nu har fået lov at køre med. Jeg kan også mærke på dem, at de er glade for, at vi er her,” siger sergent Vester.

 

Der var også mange eskortekørsler af ambulance og transporter af patienter til og fra sygehusene i Midt- og Nordjylland. Nogle af Hærens Piranha-ambulancer støttede direkte alarmcentralen og kørte ud på 1-1-2 opgaver sammen med ambulancepersonel fra regionen.

 

Hos Region Midtjylland er der stor anerkendelse af Forsvarets og Hjemmeværnets ekstraordinære indsats under de ekstreme forhold under snestormen.

 

”I skal have stor ros og tak for den ekstraordinære indsats, I har leveret. Jeres indsats har gjort en kritisk forskel for mange borgere i Region Midtjylland,” siger Niels-Christian Emmertsen, der er cheflæge i AMK og Sundhedsberedskabet hos Region Midt. ”På vegne af hele Region Midt vil jeg meget gerne udtrykke ros, respekt og stor anerkendelse af den helt igennem ekstraordinære store indsats Forsvaret bidrog med, under de helt ekstreme forhold snestormen frembød for regionens borgere i næsten 6 døgn. Forsvarets Piranhaer og sanitetspersonel løste med høj grad af professionalisme, dristighed og samarbejdsvilje et utal af opgaver, som var patientkritiske under stormen.”

 

Hjemmeværnet var også indsat under snestormen og ydede en stor indsats. Både Landsdelsregion Øst og i særdeleshed Vest støttede Hæren og var indsat med egne køretøjer og personel, som løste vigtige opgaver og aflastede både Hærens personel og det civile beredskab.

 

 

Hjul eller terrænkæder

Snestormen og snemængderne i Jylland var på et tidspunkt så massive, at selv nogle af Hærens Piranhaer måtte give op og kørte fast. Én af dem endte i grøften, fordi det ikke var muligt at skelne mellem grøft og vejbane på grund af snefygning og snedriver. En anden Piranha lavede en kontrolleret udskridning for at undgå at ramme en bil, som havde mistet vejgrebet i det glatte føre. Her traf køreren det korrekt valg og kørte bevidst det 32 tons tunge køretøj i grøften for at undgå at påkøre en civil bil.

 

Billederne af Piranhaer, der var kørt fast i sneen affødte en del debat på de sociale medier og blandt medarbejdere om, hvorfor de ikke havde sne-/terrænkæder monteret.

 

Alle Piranha V er leveret med fire terrænkæder, som også kan anvendes i vanskeligt terræn. Terrænkæderne medfører dog også visse begrænsninger for køretøjet, og derfor anlægges de ikke bare per automatik.

 

Det er besætningen på stedet, der i den konkrete situation vurderer, om det er bedst at anvende køretøjets almindelige køreegenskaber i kombination med nedsat hastighed og agtpågivenhed, eller om de vil montere terrænkæder.

 

”Som jeg ser det, så har de truffet valg, som gav bedst mening i deres situationer,” siger Morten Nielsen fra 1. Brigade, som er 1. Logistikbataljons overordnede enhed.

 

Bjærgningsvogne fra II Bataljon/Jyske Dragonregiment og 1. Logistikbataljon blev indsat for at hjælpe Forsvarets køretøjer fri.

 

Hæren var i beredskab og indsat med Piranha’er og personel fra den 3. januar til den 8. januar.