Besætningen på Iver Huitfelt arbejder under intens stemning i operationsrummet.

Operationsrummet ombord på fregatten Iver Huitfeldt under operationen. Foto: Nick / Forsvaret.

Af Forsvarskommandoen

 

Der var tale om et større angreb på mindst 15 droner, som var rettet mod skibsfarten i det sydlige Rødehav. De blev alle skudt ned af krigsskibe fra koalitionen, hvori også Danmark indgår.

 

Skibschefen på Iver Huitfeldt, kommandørkaptajn Sune Lund, udtaler:

 

”Klokken lidt over 04.00 lokal tid erkendte vi en drone, som var på vej mod Iver Huitfeldt og de omkringliggende skibe. Efter at have sikret os, at der var tale om en fjende, engagerede og nedkæmpede vi den. I løbet af den følgende time skete dette yderligere tre gange.”

 

”Hos min besætning mærker jeg en stor gejst og lettelse over, at de var i stand til at handle professionelt i mødet med en alvorlig trussel som denne, og som skibschef er jeg meget stolt af deres indsats. Det efterlader mig fortrøstningsfuld for den fremtidige opgaveløsning hernede.”

 

Iver Huitfeldt er i løbende kontakt med flere civile fartøjer i nærområdet, der som følge af indsatsen fra koalitionen blev beskyttet mod angreb fra dronerne.

 

”Vi var fra start bevidste om, at opgaven indebar betydelig sandsynlighed for anvendelse af våbenmagt, også fra dansk side. Det er sket nu, og jeg er stolt over, at skib og besætning har udført det, de er sendt ud for at gøre, på professionel vis, nemlig at beskytte det frie sejlads,” udtaler forsvarschef general Flemming Lentfer.

 

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen udtaler:

 

”Den danske fregat har i nat nedskudt fire droner i Det Røde Hav. Jeg er glad for, at besætningen på fregatten Iver Huitfeldt er uskadte, og jeg er stolt over deres hurtige indsats. Vi fortsætter vores patruljering i området sammen med nære allierede. Retten til fri sejlads er en frihed, vi skal værne om.”

 

Iver Huitfelt

Fregatten Iver Huitfeldt i Det Røde Hav. Foto: Nick / Forsvaret.