En såkaldt ”sling” monteres under helikopteren til transport at større mængder gods.

En såkaldt ”sling” monteres under helikopteren til transport at større mængder gods. Foto: Nick / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Danmarks bidrag til Prosperity Guardian – Det Røde Hav

Iver Huitfeldt patruljerer fortsat i Rødehavet, og når skibet for en stund befinder sig i et område med lavere trusselsniveau, er fokuspunkterne at tanke op på søvn og vedligeholde besætningens kompetencer.

 

I den forgangne befandt skibet sig i et lavtrusselsområde med mulighed for at gennemføre en havariøvelse. Her opsatte besætningen et scenarie, hvor skibet blev ramt af forskellige trusler med efterfølgende skader, der skulle håndteres. Skaderne omfattede brande og sårede besætningsmedlemmer, som skulle behandles og klargøres til evakuering.

 

Øvelse i førstehjælp på Iver Huitfeldt

Foto: Nick / Forsvaret

Der har også været mulighed for at træne og videreuddanne det personel, som har med helikopteroperationer at gøre. Øvelserne omfattede blandt andet træning i flytning af gods ved brug af et net, der monteres under helikopteren samt anflyvning til skib i mørke.

 

Øvelse ombord på Iver Huitfeldt

Under øvelserne fungerede en del af besætningen som mentorer, der noterer læringspunkter, som briefes efter øvelserne. Foto: Nick / Forsvaret

En såkaldt ”sling” monteres under helikopteren til transport at større mængder gods.

En såkaldt ”sling” monteres under helikopteren til transport at større mængder gods. Foto: Nick / Forsvaret

Træningsbidraget til støtte for Ukraine – Storbritannien

Først på ugen sluttede endnu en øvelse. Denne gang øvede rekrutterbe blandt andet standardreaktioner og kampeksercitser i skov og håndtering af sårede.

 

Allerede to dage efter øvelsen sluttede, gik det igen afsted ud i felten. Denne uge var fokus på at kæmpe fra kampstillinger i dagslys og mørke imod en angribende fjende. Der blev også øvet angreb på skyttegrave, førstehjælp og håndtering af miner.

 

Træning i førstehjælp

Den seneste uge har rekrutterne blandt andet trænet angreb på skyttegrave. Foto: Simon / Forsvaret

Soldaterne overnattede i deres stillinger, hvor de blev angrebet. Det er nogle lange dage, men de ukrainske rekrutter er meget motiverede, og der er en god stemning mellem dem og de danske instruktører.

 

Uddannelse i skyttegrave

Foto: Simon / Forsvaret

De fleste instruktører har tillært sig ord og sætninger på ukrainsk, hvilket ukrainerne sætter stor pris på, og samtidig smidiggør uddannelsen.

 

Vejrmæssigt er foråret er ved at indfinde sig i denne del af England, og det er værdsat, når rekrutter og instruktører er ude det meste af tiden.

 

Træning i førstehjælp i Storbritannien

Mandag sluttede endnu en øvelse. Der var fokus på standardreaktioner og kampeksercits. Foto: Forsvaret

Rekrutter og instruktører havde i ugens løb besøg af danske journalister, som fik lejlighed til at se træningen på nært hold og interviewe nogle af de ukrainske soldater. 

 

Pressebesøg i England hos de danske instruktører og ukrainske soldtaer

Foto: Simon / Forsvaret

Fakta

Forsvaret bidrager fra begyndelsen af februar 2024 og frem til midten af april til den internationale flådeoperation Operation Prosperity Guardian i Det Røde Hav og Adenbugten. Det danske bidrag består af fregatten Iver Huitfeldt med en besætning på ca. 175 personer. I bidrager indgår blandt andet en Seahawk-helikopter.

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder.

 

Danmark støtter ligeledes uddannelsen af ukrainske kampvognsbesætninger. Uddannelsen foregår i Tyskland.