Træning i bykamp

Træning i bykamp. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Træningsbidraget til støtte for Ukraine - Storbritannien

De danske instruktører i England melder om endnu en god uge, hvor det er tydeligt, at de ukrainske rekrutter udvikler sig dag for dag.

 

Træning i bykamp

Den seneste uge har rekrutterne blandt andet trænet bykamp med instruktørerne. Foto: Forsvaret

De danske instruktører fik indrettet et af husene i byen i øvelsesområdet til forsvar. Huset vil nu blive en permanet uddannelsesfacilitet, der kan anvendes af andre enheder som et skoleeksempel på, hvordan stillinger skal se ud.

 

Træning på skydebane

Efter træning i bykamp begyndte skydeuddannelsen. Foto: Forsvaret

Uddannelsen er godt i gang, og ukrainerne er lærenemme. Uddannelsen blev gennemført på en anden lokation, og det gav ukrainerne mulighed for at se lidt af England undervejs i bussen.

 

Danmarks bidrag til Prosperity Guardian – Det Røde Hav

I weekenden påbegyndte Iver Huitfeldt transit igennem Suez-kanalen og udgik dermed officielt af operation Prosperity Guardian i Rødehavet. Fregatten er nu på vej tilbage til Danmark efter ca. syv uger i operationsområdet.

 

to søfolk på helikopterdæk på fregat

Foto: Nick / Forsvaret

I den seneste uge har besætningen ved siden af den daglige patrulje gennemført intern træning, herunder træning i nødprocedurer under helikopteroperationer, gummibådssejlads samt træning i nærkamp for det vagtgående personel.

 

gudstjeneste på fregate

Foto: Nick / Forsvaret

En af ugens andre særlige begivenheder var dåb af to besætningsmedlemmer, som lod sig døbe i saltvand fra Det Røde Hav i Iver Huitfeldts skibsklokke, der blev anvendt som døbefond.

 

Fregatten er nu i Middelhavet og indtrådt i direkte støtte til NATO’s flådestyrker med henblik på at bidrage til afskrækkelse og forsvar af NATO-alliancen under patruljen tilbage til Danmark.

 

gummibåd sejler ved siden af fregat

Foto: Nick / Forsvaret

Fakta

Forsvaret bidrager fra begyndelsen af februar 2024 og frem til midten af april til den internationale flådeoperation Operation Prosperity Guardian i Det Røde Hav og Adenbugten. Det danske bidrag består af fregatten Iver Huitfeldt med en besætning på ca. 175 personer. I bidrager indgår blandt andet en Seahawk-helikopter.

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder.

 

Danmark støtter ligeledes uddannelsen af ukrainske kampvognsbesætninger. Uddannelsen foregår i Tyskland.