Besætningen på Iver Huitfeldt poserer på skibet

Besætningen på fregatten Iver Huitfeldt. Foto: Nick / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Træningsbidraget til støtte for Ukraine – Storbritannien

I sidste uge sluttede 10 dages skydeperiode, og både de ukrainske rekrutter og de danske instruktører gjorde det rigtig godt til trods for regn og storm.

 

Skydeperioden blev gennemført et nyt sted, så planlægningsfasen var en god mulighed for at afprøve instruktørernes egen føringsvirksomhed. Der blev rekognosceret, koordineret, lavet planer og udgivet befalinger, så alle vidste, hvor og hvornår tingene skulle ske.

 

Vel hjemme fra skydeperioden havde tolkene forberedt en middag med traditionel ukrainsk mad. Der blev sunget og sagt farvel, og det var ligesom sidst en bevægende aften for alle.

Inden længe skal rekrutterne tilbage til Ukraine, og det nuværende Hold 7 skal hjem til familier og venner i Danmark. For instruktørerne har det været en god oplevelse, og alle har en klar fornemmelse af, at arbejdet med at træne ukrainerne giver mening.

 

En del af Hold 8 er ankommet, og Hold 7 er i gang med at overdrage planer og erfaringer. De er godt forberedte hjemmefra, og de er meget spændte på at komme i gang.

 

Danmarks bidrag til Prosperity Guardian – Det Røde Hav

Mandag den 25. marts ankom fregatten Iver Huitfeldt til flådebasen Souda Bay på Kreta for at gennemføre genforsyning af proviant og brændstof og samtidig give besætningen mulighed for lidt velfortjent tid væk fra skibet.

 

I den forbindelse besøgte chefen for Søværnskommandoen, Henrik Ryberg, skibet, der udtrykte rosende ord for besætningens indsats i Rødehavet.

 

Henrik Ryberg på Iver Huitfeldt

Chef for Søværnet - Henrik Ryberg. Foto: Nick / Forsvaret

Efter et par dages havneophold forlod Iver Huitfeldt igen Kreta med henblik på at forlægge mod Danmark. Undervejs tilknyttes fregatten NATO’s stående flådestyrker for at bidrage til afskrækkelse og forsvar af NATO’s alliance.

Fakta

Forsvaret bidrager fra begyndelsen af februar 2024 og frem til midten af april til den internationale flådeoperation Operation Prosperity Guardian i Det Røde Hav og Adenbugten. Det danske bidrag består af fregatten Iver Huitfeldt med en besætning på ca. 175 personer. I bidrager indgår blandt andet en Seahawk-helikopter.

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder.

 

Danmark støtter ligeledes uddannelsen af ukrainske kampvognsbesætninger. Uddannelsen foregår i Tyskland.