Hold 7 har brugt den første tid på at forberede ankomsten af de ukrainske rekrutter, og stuer, våbenkamre og materiel er nu helt klar!

Hold 7 har brugt den første tid på at forberede ankomsten af de ukrainske rekrutter, og stuer, våbenkamre og materiel er nu helt klar. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Træningsbidraget til støtte for Ukraine – Storbritannien

Efter overdragelse af opgaven fra Hold 6, er det nu Hold 7, der skal uddanne ukrainske rekrutter, når de ankommer til lejren i løbet af ugen.

 

[]-Hovedstyrken-ankommer_web-2024-[ARTIKEL].jpg

Det syvende danske hold har nu overtaget opgaven med at uddanne og træne ukrainske rekrutter i Storbritannien. Foto: Forsvaret

Holdet har overtaget køretøjer, materiel, indkvartering og meget andet, og den engelske bataljon, som holdet hører under, har gennemført briefinger, og der er forberedt uddannelse og øvelser i terrænet.

 

[]-Indkvartering_web-2024-[ARTIKEL].jpg

Indkvarteringen er klar til de nye rekrutter. Foto: Forsvaret

De danske instruktører har mødt de 28 tolke og ser frem til samarbejdet med dem. Uden dem kan der ikke gennemføres uddannelse, så alle afhængige af hinanden.

 

Den næste tid fortsætter forberedelserne, og alle på holdet glæder sig til at modtage rekrutterne.

 

Trods et tæt pakket program blev det prioriteret, at afsætte tid til at overvære tronskiftet sammen med den ukrainske oberst, repræsentanter fra bataljonen, de øvrige kompagnier, tolke og andre gode mennesker.

 

[]-Balkon-scere-og-hurraråb_web-2024-[ARTIKEL].jpg

Instruktører og gæster overværede det historiske øjeblik på storskærm og skålede for Danmarks nye konge. Foto: Forsvaret

 

 

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Sikrings- og eskortekompagniet har kørt 69 ture fordelt på 25 ture i den internationale zone og 44 i det øvrige Bagdad. Desuden har der været 10 aflyste ture.

 

Ugen har primært gået med uddannelse af den første hollandske deling, der snart skal overtage opgaven. Planen er gået efter hensigten, og de er blevet klar til at gennemføre deres første selvstændige ture.

 

Arbejdstrykket er højt i kompagnigården med delinger, der roterer hjem, nye delinger der kommer ind samt både dansk og hollandsk ekstra personel, der skal støtte overgangen mellem nationerne.

 

Det danske bidrag har desuden sagt farvel til det litauiske bidrag, som har leveret en særdeles god præstation gennem hele udsendelsen.  

Fakta

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder.

 

Danmark støtter ligeledes uddannelsen af ukrainske kampvognsbesætninger. Uddannelsen foregår i Tyskland. 

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med stabsofficerer.