Force Protection-gården i Union III-lejren i Bagdad

Force Protection-gården i Union III-lejren i Bagdad, som danskerne nu har overladt til det hollandske kontingent. Foto: Tue Skals / Forsvaret  

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Sikrings- og eskortekompagniet har nu afsluttet overdragelsen til det hollandske hold.

 

Den 28. januar blev overdragelsesparaden mellem det hollandske og danske kontingent gennemført med deltagelse af den danske ambassadør og de to senior national representatives.

 

Den sidste danske deling og kompagniledelsen rejste mod Danmark søndag aften, og nu udestår kun stab DANCON samt de sidste repræsentanter fra operationsstaben. Dermed er det danske enhedsbidrag til NMI afsluttet.

 

Der er fortsat enkeltmandsudsendte som en del af stab NMI.

 

 

Træningsbidraget til støtte for Ukraine – Storbritannien

Denne uge bød på de første taktiske lektioner og øvelse. Øvelsen omhandlede det at opholde sig i et beredskabsområde (BSO). Hvordan man tager vare på sig selv i felten, tilberedning af feltration, bevægemåder og masser af reaktionsbaner m.m.

 

Soldater på handlebaner

Soldater på handlebane. Foto: Forsvaret

Soldaten skal efter øvelsen kunne benytte den udrustning, der er udleveret og opretholde kampkraften.

 

Undervisning i førstehjælp

Soldaterne træner førstehjælp på en af handlebanerne. Foto: Forsvaret

Forud for udrykning blev der gennemført grundig gennemgang og pakning af udrustning, og et teoretisk oplæg.

 

Soldater modtager instruktion

Soldaterne modtager instruktion før de rykker ind i beredskabsområdet. Foto: Forsvaret

Efter øvelsen fortsatte uddannesen i førstehjælp (TCCC) og forhold over for miner (CEO). Det er lange dage for alle, og der er konstant ny læring eller repetition. Ukrainernes vilje til at lære er stor og motivationen er høj. Hvor det er muligt, bidrager de selv med deres egne erfaringer som supplement til undervisningen. Vi oplever ofte, at eleverne giver hånd til instruktøren efter en lektion, og siger tak for undervisningen – det er en fin gestus, som instruktørerne bliver glade for.

 

undervisning i førstehjælp

Undervisningen i førstehjælp er højt prioriteret. Foto: Forsvaret

Der gennemføres dagligt ét minuts stilhed til ære for faldne ukrainske soldater. Markeringen afsluttes med et: ”SLAVA UKRAINI” (Ære til Ukraine), som alle responderer med et ”HEROYAM SLAVA” (Ære til vores helte). En tankevækkende og bevægende oplevelse for alt personel tilstede.

Fakta

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder.

 

Danmark støtter ligeledes uddannelsen af ukrainske kampvognsbesætninger. Uddannelsen foregår i Tyskland. 

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med stabsofficerer.