Patruljen med Iver Huitfeldt, USS Carney og USS Gravely omfattede også formationssejlads.

Patruljen med Iver Huitfeldt, USS Carney og USS Gravely omfattede også formationssejlads. Foto: Nick / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Træningsbidraget til støtte for Ukraine – Storbritannien

I sidste uge afsluttede holdet skydeuddannelsen, og dermed sluttede også uddannelsen af dette hold af ukrainske rekrutter.

 

Tolkene overraskede alle, da de havde lavet rødbedesuppe, også kaldet borsjtj, og andre egnsretter fra Ukraine, da rekrutter og instruktører kom tilbage fra skydning, og tolkene underholdt også med musik og sang.

 

Forholdet mellem de danske instruktører og ukrainerne er godt, og hver gang en af instruktørerne har fødselsdag, så synges der.

Dagen før afrejsen var der tid til en landskamp i fodbold imellem Ukraine og Danmark, og der skulle skrives på flag, som skulle med hjem som souvenirs. Til paraden holdt chefen og den ukrainske oberst en tale. Her roste obersten danskerne for den høje uddannelsesstandard, professionalisme og måden at omgås ukrainerne på.

 

Afskeden var på mange måder en hård dag for alle. Nu ser bidraget fremad og forbereder sig på næste hold, der ankommer i denne uge.

 

Danmarks bidrag til Prosperity Guardian – Det Røde Hav

Iver Huitfeldt har den seneste uge fortsat opgaven med at sikre den frie sejlads i Rødehavet. I området befinder sig flere amerikanske krigsskibe, som fregatten samarbejder med for at kunne opbygge et situationsbillede, og som bidrager til at imødegå mulige trusler fra Yemen.

 

Fregatten Iver Huitfeldt har gennemført en patrulje sydover i Rødehavet sammen med de amerikanske destroyere USS Carney og USS Gravely. Sejladsen gav både mulighed for at træne procedurer i udveksling af situationsbillede, men også god navigatorisk træning for vagtchefen i håndtering af skibet i tæt formation.

Fakta

Forsvaret bidrager fra begyndelsen af februar 2024 og frem til midten af april til den internationale flådeoperation Operation Prosperity Guardian i Det Røde Hav og Adenbugten. Det danske bidrag består af fregatten Iver Huitfeldt med en besætning på ca. 175 personer. I bidrager indgår blandt andet en Seahawk-helikopter.

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder.

 

Danmark støtter ligeledes uddannelsen af ukrainske kampvognsbesætninger. Uddannelsen foregår i Tyskland.