NORDEFCOs medlemslande.

NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation) blev oprettet i 2009. Det omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Arkivillustration: NORDEFCO

Af Forsvarskommandoen

 

De nordiske landes evne til at samarbejde og supplere hinanden militært skal styrkes frem mod 2030. Det er det overordnede mål i den fælles nordiske Vision 2030, som forsvarsministrene for Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige i dag underskrev på Færøerne.

 

Visionen understreger blandt andet de nordiske landes vilje til fortsat at udvide deres militære samarbejde, herunder Nordens evne til at gennemføre fælles militære operationer, både i rammen af det nordiske samarbejde og inden for rammen af NATO-alliancen.

 

Troels Lund Poulsen: Svensk og finsk NATO-medlemskab styrker nordisk forsvarssamarbejde 

 

Vision 2030 blev initieret under det svenske NORDEFCO-formandskab sidste år, og underskrivelsen skete i dag i rammen af et nordisk forsvarsministermøde i Tórshavn d. 29. og 30. april.

 

Mødet blev holdt som del af dansk NORDEFCO-formandskab med delt værtskab mellem Danmark og Færøerne og med grønlandsk deltagelse.

 

 

Styrket operativt samarbejde

Fungerende forsvarschef Michael Hyldgaard deltog også i møderne i Tórshavn, hvor han i dag orienterede de nordiske forsvarsministre om det militære samarbejde i NORDEFCO.

 

Med alle nordiske lande som NATO-medlemmer sættes der nu ekstra fart på det operative samarbejde for at udvide de nordiske forsvars evne til at understøtte og supplere hinanden militært. Formålet er at styrke forsvaret af Norden, og derved samtidigt styrke NATO i den nordlige del af Alliancen.

 

Som del af styrket operativt militært samarbejde peger Vision 2030 blandt andet mod øget militær mobilitet imellem og igennem de nordiske lande samt udbygning af fælles logistisk support.

 

Derudover sætter visionen fokus på vigtigheden af at opbygge forsvarsmæssig resiliens inden for kritiske områder. Det indebærer blandt andet øget samarbejde omkring udvikling, produktion og indkøb af forsvarsmateriel. Og så skal modstandskraften i samfundskritiske sektorer på tværs af de nordiske samfund styrkes som et led i at opbygge landenes totalforsvar. Totalforsvar henviser til landenes evne til at modstå trusler og opretholde vitale samfundsfunktioner og beskytte borgerne i tilfælde af kriser, katastrofer og krig.

 

Læs mere om NORDEFCOs Vision 2030.