4. deling på patrulje ved Hazrat i Helmandprovinsen sammen med afghanske soldater.

4. deling på patrulje ved Hazrat i Helmandprovinsen sammen med afghanske soldater. Foto: Forsvaret

For første gang siden 2007 har Danmark ikke længere en dansk kampgruppe med eget operationsområde. Fokus er flyttet fra deciderede kampgruppeoperationer til uddannelse og træning af de afghanske sikkerhedsstyrker.

DANCON Hold 13 er opstillet med udgangspunkt i 2. Bataljon ved Den Kongelige Livgarde. Strukturen minder om en traditionel kampgruppe, uden at være det. Staben er placeret i Camp Bastion, og selve kontingentet har enheder fra hele landet. De to kampkompagnier er hovedsageligt opstillet af Den Kongelige Livgarde og Gardehusarregimentet.

I forlængelse af de foregående hold er samarbejdet med de afghanske sikkerhedsstyrker intensiveret, og Hold 13 har stort fokus på at mentorere og uddanne den afghanske hærs soldater. Faktisk er halvdelen af de danske soldater afsat til denne opgave, mens resten af Hold 13 løser egentlige kampopgaver. I løbet af holdet uddanner danskerne flere end 4000 afghanske soldater.

Transformation fra kampgruppe til DANCON forløber tilfredsstillende, og kapacitetsopbygningsenhederne skaber gode resultater – ”en dansk tilgang” med afghanske løsninger. Den 8. august 2012 overdrages den sidste danske patruljebase til afghanske styrker. Det betyder et historisk farvel til de små fremskudte baser, der siden 2007 har været en del af Danmarks indsats i Afghanistan.

På hold 13 lykkes det at skabe så meget ro i den tidligere så oprør-inficerede landsby Saidan, at den afghanske hær i juli kan oprette to checkpoints på højdedraget Noorzai Hill.

 

Læs om en af ISAF hold 13's træfninger med Taleban i medarbejderbladet Honnør. 

11. februar 2012 - 9. august 2012

Chef: Oberst Jan Hansen

 

Styrkebidrag: 590 mand

 

Opstillende enhed: II Bataljon ved Den Kongelige Livgarde

 

Stabens placering: Camp Bastion

 

Faldne: Ingen

 

Sårede: 18

 

Hårdt sårede: 2

Sidst opdateret 13. juni, 2024 - Kl. 07.48