FNs generalsekretær Dag Hammerskjöld (nummer to fra venstre) tager afsked 12. september 1958 afsked med FN-missionens militære chef, den norske generalmajor Odd Bull. I baggrunden står der flere af officererne ved UNOGIL. UN Photo.

FNs generalsekretær Dag Hammerskjöld (nummer to fra venstre) tager afsked 12. september 1958 afsked med FN-missionens militære chef, den norske generalmajor Odd Bull. I baggrunden står der flere af officererne ved UNOGIL. UN Photo.

Baggrunden for oprettelsen af FN-missionen United Nations Observation Group in Lebanon (UNOGIL) var et væbnet oprør i landet i maj 1958. Oprøret brød ud, fordi landets leder, præsident Camille Chamoun, erklærede, at han ville ændre landets grundlov, så han kunne blive genvalgt som præsident. Den libanesiske regering bad FN om hjælp til at forhindre, at krigere og våben udefra kom ind i landet og forværrede konflikten.

FN’s sikkerhedsråd imødekom anmodningen og etablerede FN-missionen UNOGIL. Danmark leverede et bidrag til missionen bestående af officerer som FN-observatører samt logistiksoldater, der skulle vedligeholde missionens køretøjer.

Det var en stor udfordring for de danske officerer, som ikke talte et ord arabisk, at kontrollere, om Libanon blev infiltreret udefra. Danskerne forsøgte at opfylde mandatet så godt som muligt ved at kontrollere mulddyr og køretøjer på vejene og ellers holde øjne og øre åbne. Selv om det var besværligt at skaffe sikre oplysninger, konstaterede observatørerne, at der i hvert fald ikke var tale om en massiv indsmugling af våben eller indrejse af udenlandske krigere. UNOGILs indsats medvirkede til at skabe en mere fredelig atmosfære imellem regeringen og de utilfredse grupper, der havde gjort oprør, og det lykkedes at gennemføre et præsidentvalg. FN-missionen opfyldte dermed sit formål, og observatørerne kunne efter kort tid rejse hjem igen.

 • flag Områder

  Libanon
 • shield Ramme

  FN
 • event Tidsinterval

  1958 - 1958
 • info Aktuel

  Nej

UNOGIL

Antal danske udsendte: 6