Dansk officer udsendt til FN-missionen UNMIL i Liberia. Foto fra april 2013.

Dansk officer udsendt til FN-missionen UNMIL i Liberia. Foto fra april 2013. FN-missionens formål var at assistere Liberia med at overvinde følgerne af en borgerkrig. Foto: Lars Bøgh Vinther / Forsvaret

UNMIL er en forkortelse for United Nations Mission in Liberia. FN-missionen i Liberia blev oprettet i 2003 med det hovedformål at forhindre borgerkrigen i landet i at blusse op igen og dermed bryde den indgåede fredsaftale.

 

Missionen var i begyndelsen på 15.500 soldater og omkring 1000 politifolk. I 2012 blev personellet reduceret til 6600 soldater og omkring 1400 politifolk, og i 2015 kom den militære styrke ned på 3750, mens politistyrken steg til 1800 mand.

 

UNMIL har haft en lang række opgaver: FN-missionen skulle hjælpe den liberiske stat med at bevare fred og stabilitet i landet og beskytte civile. Sikkerheden i Liberia skulle gradvis overdrages fra UNMIL til Liberias politi.

 

FN bistod Liberia i at opbygge et bæredygtigt retssystem, og UNMIL støttede også retsforfølgelse af voldtægtsforbrydere og bakkede op om ofre for voldtægter. Denne type overgreb blev brugt systematisk som et våben i borgerkrigen.

 

FN-missionen arbejdede endvidere for inddragelse af kvinder i sikringen af freden i Liberia. UNMIL samarbejdede med FN-missionen i nabolandet Elfenbenskysten, UNOCI, for at sikre, at uro i det ene land ikke spredte sig til det andet.

 

Det danske bidrag til UNMIL, der begyndte i 2003, har for det meste bestået af fem officerer. Danskerne har både haft opgaver som stabsofficerer i hovedkvarteret og som FN-observatører rundt omkring i landet. I årene 2007-2011 var den danske diplomat Ellen Margrethe Løj chef for hele UNMIL. Danmark afsluttede sin deltagelse i UNMIL i januar 2016.

 

Den 30. marts 2018 afsluttede UNMIL sin opgave i Liberia. Mandatet for FN-missionen var fuldført og UNMIL må betegnes som en af FN's mest succesrige missioner i Afrika. 

 • Områder

  Liberia
 • Ramme

  FN
 • Tidsinterval

  2003 - 2016
 • Aktuel

  Nej

UNMIL

Antal udsendelser: 103*

 

* Dette tal tager ikke højde for, at nogle soldater kan have været af sted flere gange. Der er derfor tale om antallet af udsendelser, ikke udsendte.