Den seneste uge har de danske EH101-helikoptere fløjet næsten 30 timer, hvilket er væsentligt over gennemsnittet. De 30 timer er fordelt på 16 missioner, hvoraf de fleste har været til en fremskudt base.

EH101 helikopter fotograferet over Mali i februar 2020, hvor den havde 30 flyvetimer fordelt på 16 missioner, hvoraf de fleste har været til en fremskudt base. Foto: Forsvaret

I 2012 var Mali præget af uro, og oprørsstyrker fra henholdsvis tuaregfolket og væbnede islamistiske grupperinger tog kontrollen med dele af landet. I januar 2013 var islamistiske oprørere tæt ved at indtage Malis hovedstad Bamako, og regeringen appellerede til Frankrig om militær hjælp. Den 10. januar 2013 indledte Frankrig Operation Serval, der havde til formål at stoppe terroristernes fremmarch, at sikre franske statsborgere og skabe forudsætninger for at Malis regering igen kunne få kontrol over sit territorium.

 

Operation Serval

USA og flere europæiske lande heriblandt Danmark støttede Operation Serval.

 

Tirsdag den 15. januar gav Folketinget grønt lys for, at Forsvaret kunne udsende et bidrag til støtte for den franske militæroperation. Det danske bidrag bestod af et af Flyvevåbnets C-130J Hercules-transportfly og omkring 40 personer – piloter, øvrige besætningsmedlemmer, teknikere, andet støttepersonel og forbindelsesofficerer. Den militære indsats i Mali gennemførtes efter en beslutning i FN’s sikkerhedsråd og efter anmodning fra Malis præsident.

 

Det danske fly løste transportopgaver. De omfattede transport af personer og materiel i form af køretøjer, reservedele og ammunition til brug for operationen. Det var den franske styrke, der tildelte det danske fly opgaver. Folketinget havde ikke pålagt det danske fly særlige begrænsninger i forhold til, hvem og hvad der kunne medbringes eller hvilke lande, som det danske fly kunne lande i og lette fra. Ud over Danmark støttede også USA, Storbritannien, Belgien og Tyskland den franske operation i Mali.

 

Det lykkedes de franske styrker at holde Malis hovedstad Bamako, og efterfølgende indtog de franske styrker sammen med afrikanske allierede Timbuktu, Gao, Kidal og Tessalit og sørgede for, at disse byer igen kom under regeringens kontrol.

 

Den 15. maj fløj det danske Hercules transportfly sin sidste tur til Mali som en del af den franske Operation Serval. Flyet fragtede både passagerer, vand og militært udstyr. Den logistiske base lå i Dakar i Senegal. 

 

Læs artikler fra Forsvarsavisen om den danske deltagelse i Operation Serval herunder.

 

Operation Barkhane

Selv om den franskledede indsats – Operation Serval – fik befriet de vigtigste byer i Mali fra islamistiske styrker, var der stadig mange oprørsgrupper i Mali og nabolandene, som forsøgte destabilisere regionen ved hjælp af terrorangreb.

 

Derfor indledte Frankrig i august 2014 Operation Barkhane, som støttede de fem lande i Sahelregionen - Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad og Mauretanien – med terrorbekæmpelse.

 

Infrastrukturen i Sahelregionen er generel ikke god. Der er få og dårlige veje, og det er risikabelt at bevæge sig rundt med køretøjer, da oprørsgrupper ofte benytter sig af improviserede sprængladninger til angreb på regeringen og internationale militære styrker. Derfor var transporthelikoptere en efterspurgt kapacitet ved Operation Barkhane.

 

Danmark støttede fra december 2019 til december 2020 Operation Barkhane med EH101 transporthelikoptere.

 

Det danske bidrag bestod af to EH101-transporthelikoptere og omkring 60 soldater og havde base i Gao i Mali.

 

 

Grundig forberedelse

Inden udsendelsen gennemgik personellet en grundig missionsforberedende uddannelse, hvor de blev forberedt på de konkrete, lokale forhold indenfor alt fra sundhed til sikkerhed. Et af de store elementer i denne forberedelse har været piloternes, besætningsmedlemmernes og flymekanikernes træning i at operere i et ørkenområde, hvor støvskyer af sand omkring helikopteren gør det svært at orientere sig og medfører et omfattende vedligeholdelsesarbejde af helikopterne.

 

Derfor havde alle piloter, besætningsmedlemmer og flymekanikere, der skulle udsendes til Mali, trænet støvlandinger eller det såkaldte ’Brown Out’ i USA. Brown Out er, når helikopteren lander i områder med meget sand, som så hvirvler op omkring helikopteren og nedsætter sigtbarheden til noget nær nul.

 

Forberedelserne bar frugt, og de danske helikoptere gennemførte missionen uden alvorlige uheld.

 

De løste en bred vifte af transportopgaver til støtte for Operation Barkhane. Helikopterne fløj i alt 885,53 timer, flyttede 143 tons gods og transporterede 5312 passagerer rundt i operationsområdet, der ud over Mali også omfattede Niger, Burkina Faso, Tchad og Mauretanien.

 

Helikopterne transporterede blandt meget andet tropper fra hovedlejrene og ud til de mindre baser, støttede ved rotation af franske soldater, genforsynede soldater under operationer og flyttede mange forskellige typer af materiel.  

 

 

Militærkup besværliggør samarbejdet

Generelt var det en stor udfordring for den franskledede militære indsats at forbedre sikkerheden for befolkningen i de fem Sahellande. Imens operationen stod på steg antallet af terrorangreb. Samtidig er Frankrig tidligere kolonimagt i området, hvilket har skabt mistro til franskmændenes motiver, og det er let at få politisk opbakning ved at komme med antifranske budskaber.

 

I Mali var der fortsat stor politisk ustabilitet, og både i 2020 og maj 2021 var der militærkup. Frankrig forsøgte at justere Operation Barkhane til at blive mere international med deltagelse af flere europæiske lande. Bl.a. etablerede Frankrig Task Force Takuba, der var en multinational, europæisk specialoperationsstyrke på mellem 500 og 1000 soldater. Task forcens opgave var at stabilisere Mali og dele af tregrænseområdet Liptako-Gourma mellem Mali, Niger og Burkina Faso og sikre beskyttelsen af civile mod terrorgrupper.

 

Dansk bidrag til Task Force Takuba

Danmark bakkede fortsat op om den franskledede indsats i Mali og udsendte i januar 2022 et bidrag på omkring 90 soldater til Task Force Takuba. Det bestod jægersoldater, et kirurghold og et nationalt støtteelement, som skulle sikre logistikken for de samlede danske bidrag. Det danske bidrag var planlagt til at skule operere i Mali indtil januar 2023, men det fik en meget kortere varighed.

 

I januar 2022 valgte Malis overgangsregering at udskyde afholdelse af valg, som den ellers havde lovet det internationale samfund at gennemføre. Det førte til en diplomatisk krise mellem Frankrig og Mali. Kort efter, at de danske soldater var ankommet til Mali, meddelte Malis regering, at den ikke ønskede danske soldater i landet. 27. januar 2022 besluttede den danske regering at trække bidraget tilbage igen. I februar 2022 opgav de andre lande i Task Force Takuba at samarbejde med Malis militærjunta, og styrken blev afviklet i de følgende måneder, hvilket tog lang tid pga. de store logistiske udfordringer med at operere i Mali.

 

Militærjuntaen i Mali har i takt med, at det har udfaset internationale operationer i landet i stigende grad samarbejdet med lejesoldater fra den russiskkontrollerede Wagnergruppe.

 • Områder

  Mali
 • Ramme

  Koalition
 • Tidsinterval

  2013 - 2022
 • Aktuel

  Nej

Mali

Antal udsendte ved Forsvarets missioner i Mali 2013-2021 (Både MINUSMA samt danske bidrag til Operation Serval og Barkhane)

 

Antal udsendte soldater: 766

 

Antal udsendelser: 1137

 

Link til Forsvaret i tal