Patruljefartøjet Viben indsat i Active Endeavour ved Gibratarstrædet i 2003.

Patruljefartøjet Viben indsat i Active Endeavour ved Gibraltarstrædet i 2003. Active Endavours formål var at forebygge terrorangreb. Foto: Forsvaret.

Som følge af angrebet på Word Trade Center den 11. september 2001 indledte NATO en operation i det østlige Middelhavet, der havde til formål at overvåge den civile skibstrafik og især den skibstrafik, der kunne forbindes med international terrorisme.

Operationen fik navnet Active Endeavour og blev styret fra NATO-hovedkvarteret i Napoli. Active Endeavour bestod af to separate men relaterede aktiviteter. Den ene aktivitet fandt sted i Middelhavet, og den anden aktivitet fandt sted i Gibraltarstrædet.

Middelhavsoperationen havde til formål at indhente og bearbejde informationer med henblik på at opbygge et maritimt overfladebillede, således at der kunne fokuseres på udvalgte kontakter af særlig interesse.

Operationerne i Gibraltarstrædet havde til formål at eskortere civile skibe gennem strædet, men den blev suspenderet i 2004 på grund af et begrænset antal anmodninger om eskortering.

Operationen var oprindeligt designet til at anvende de daværende to stående flådestyrker, hhv. STANAVFORLANT (Standing Naval Force Atlantic) og STANAVFORMED (Standing Naval Force Mediterranean) i rotation primært i det østlige middelhav.  Senere blev operationsområdet udvidet til hele middelhavsområdet uden for territorialfarvandene, og de nuværende Standing NATO Response Force Maritime Group (SNMG 1 og 2) deltog i perioder i operationen som en Task Group.  Uden for disse perioder gennemførtes afpatruljering af Middelhavet med flådebidrag fra de enkelte NATO-lande.

Den danske deltagelse i Active Endeavour blev indledt den 12. november 2001 med korvetten Niels Juels afgang fra Danmark. Siden deltog danske korvetter jævnligt i operationen som en del af STANAVFORLANT/SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1).

Siden overtog korvetten Olfert Fischer fra marts 2002 til juli 2002 og korvetten Peter Tordenskiold i perioden april-maj 2004.

Søværnets Helikoptertjeneste havde i perioden april-maj 2004 en Lynx placeret ombord på det tyske skib FGS Köln.

I perioden 28. marts til 7. oktober 2003 deltog missilfartøjerne Viben og Ravnen med i alt 58 mand i eskorte af skibstrafikken gennem Gibraltarstrædet. De to missilfartøjer blev støttet af en mobil logistik enhed i land på 12 mand.

Active Endeavour havde også deltagelse af den danske ubåd Sælen, der i perioden juni-december 2002 patruljerede i den østlige del af Middelhavet.

Yderligere danske bidrag til Active Endavour:

 • Korvetten Peter Tordenskiold (oktober-november 2007)
 • Støtteskibet Absalon som flagskib for dansk chef for Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) (maj 2010)
 • Støtteskibet Esbern Snare som flagskib for dansk chef for Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) (juli 2010)
 • Endvidere har danske skibsbidrag støttet operationen under transit gennem Middelhavet til og fra operationer ved Afrikas horn

 

 

 

 • Områder

  Middelhavet
 • Ramme

  NATO
 • Tidsinterval

  2001 - 2010
 • Aktuel

  Nej