Foto fra Jægerkorpsets operationer i Afghanistan. Det blev offentliggjort i forbindelse med en pressekonference ved Jægerkorpset i 2005.

Foto fra Jægerkorpsets operationer i Afghanistan, offentliggjort i forbindelse med en pressekonference ved Jægerkorpset i 2005. Foto: Forsvaret.

På baggrund af terrorangrebene på USA 11. september 2001 beslutter Folketinget 14. december 2001 at indgå i den amerikanske-ledede koalition til bekæmpelse af international terrorisme. Det danske bidrag til Operation Enduring Freedom består af F-16 Fighting Falcon kampfly, et Hercules-transportfly samt specialstyrker.

 

Task Group Ferret

 

For første gang i nyere tid vælger Danmark at udsende soldater under krigslignende og ekstreme vilkår. I første omgang udsendes specialoperationsstyrken Task Group Ferret til støtte for Operation Enduring Freedom i Afghanistan.

 

 

Task Group Ferrets opgave er at gennemføre det fulde spektrum af specialoperationer under operativ kontrol af US Central Command og under taktisk kontrol af en amerikansk værnfælles task force, hvilket indledningsvis er Task Force K-Bar og senere Combined Joint Special Operations Task Force Afghanistan.

 

(Operativ kontrol (OPCON) er styring af militære enheder på det operative niveau. Her planlægger myndigheden, hvad enhederne skal foretage sig på det overordnede plan, og sørger for, at enheden har det nødvendige personel med en træningstilstand på et tilfredsstillende niveau, så flest mulige opgaver kan løses. Taktisk kontrol (TACON) er styring af militære enheder på det taktiske niveau. Her bestemmer myndigheden, hvad enheden laver ud fra opkommende opgaver, red.).

 

Task Group Ferret er en værnfælles enhed på 108 mand, hovedsageligt sammensat af personel fra Jæger- og Frømandskorpset og organiseret i samme struktur som Jægerkorpset. Task Group Ferret bliver endvidere støttet personelmæssigt af Hærens Flyvetjeneste, Forsvarets Efterretningstjeneste, Trænregimentet og Gardehusarregimentet.

 

Task Group Ferret er indsat fra januar 2002 til juni 2002 med fuld politisk opbakning til at operere i hele Afghanistan. Udsendelsen indledes ved afsendelse af et såkaldt fact finding team - et rekognosceringshold - den 17. december 2001. Udsendelsen af hovedstyrken indledes 9. januar fra Flyvestation Aalborg, hvor statsminister Anders Fogh Rasmussen også er til stede.

 

Indledningsvis er det hensigten at bidrage med Jægerkorpset og Frømandskorpsets fulde operative kapaciteter i tre måneder på amerikansk anmodning. Operationerne ændrer dog karakter, og udsendelsen bliver forlænget midt i missionen, mens det operative styrkebidrag bliver halveret.

 

I de første mange uger er de danske soldater ikke indsat. I stedet bliver tiden brugt på at træne til fremtidige opgaver og på opbygning af lejren. Task Force K-Bar har for mange specialoperationsstyrker og for få opgaver. Samtidig mangler der helikoptere, og de engelsktalende landes specialstyrker har igennem en årrække opbygget et samarbejde, som bevirker, at netop disse ofte bliver valgt først, når der skal gennemføres en operation.

 

Task Group Ferrets første operation ændrer dog dette. Efter operationen mod en højtstående Talebanleder er Task Group Ferret nu indsat i en lang række operationer, ofte i samarbejde med helikoptere fra andre enheder.

 

Task Group Ferret er indsat i tre former for operationer: Sensitive Site Exploitation (SSE), Special Reconnaissance (SR) og High Value Target (HVT). På en SSE-mission bliver der fundet en lang række våben og 26 oprørere tilbageholdes, uden der løsnes et enkelt skud. Det er primært under Operation Anaconda, at SR - informationsindhentningen - viser sit værd under indkaldelse af flystøtte. HVT gennemføres ofte om natten med støtte fra for eksempel droner, helikoptere og fly.

Danske specialoperationsstyrker i Afghanistan. Foto: Jægerkorpset / Forsvaret.

Danske specialoperationsstyrker i Afghanistan. Foto: Jægerkorpset / Forsvaret.

Danske specialoperationsstyrker i Afghanistan. Foto: Jægerkorpset / Forsvaret.

Danske soldater fra Jæger- og Frømandskorpset dirigerede bombeangreb mod fjendtlige mål. Foto: Jægerkorpset / Forsvaret.

 

Task Group Ferret opererer hovedsageligt i det sydlige og sydøstlige Afghanistan. Her bliver specialstyrkerne indsat i længerevarende operationer ofte under svære forhold. I områder, hvor befolkningen ofte sympatiserer med Taleban og al-Qaeda, bærer specialstyrkerne 60-70 kilo udstyr og vand til flere dage op ad stier og spor, som også de lokale bruger. Observationsposterne ligger i tre kilometers højde og med temperaturer over 45 grader. De lokale er ofte bevæbnede, og risikoen for at blive opdaget er stor. Task Group Ferret beviser, at danske specialoperationsstyrker er bredt anvendelige, også i asymmetrisk krigsførelse. Samtidigt bliver båndene styrket på tværs af den amerikanskledede koalition.

 

Task Group Ferret tager efter endt opgaveløsning og tab hjem den 4. juni 2002 uden tab. De danske specialstyrker efterlader et respektfuldt indtryk i missionsområdet. Den 7. december 2004 modtager Jægerkorpsets chef, Frank Lissner - sammen med en række repræsentanter fra andre landes specialstyrker - Presidential Unit Citation fra præsident George W. Bush. Task Group Ferret får anerkendelsen for sin indsats mod Taleban og al-Qaeda i Afghanistan. Frank Lissner bliver senere chef for ISAF Hold 7 i Helmand, hvor Jægerkorpsets soldater også indsættes.

USA's præsident George W. Bush takker chefen for Jægerkorpset, oberstløjtnant Frank Lissner, for indsatsen under Operation Enduring Freedom. Foto: Jægerkorpset / Forsvaret.

USA's præsident George W. Bush takker chefen for Jægerkorpset, oberstløjtnant Frank Lissner, for indsatsen under Operation Enduring Freedom. Foto: Jægerkorpset / Forsvaret.


Task Group Ferret er udsendt uden militærjuridiske rådgivere, og efter hjemkomsten i sommeren 2002 er der en række kritiske sager om tolke, åbenhed og krigsfanger. Sagerne bliver først afsluttet med Østre Landsrets dom i april 2011. Her står det klart, at Task Group Ferret ikke havde kendskab til en hårdhændet behandling af fanger i det amerikanske ”detention center”.

 

F-16 Fighting Falcon-bidraget

Det danske F-16 Fighting Falcon-bidrag foregår i tæt samarbejde med Holland og Norge i det såkaldte EPAF-samarbejde. EPAF står for European Participating Air Forces og har sin oprindelse helt tilbage fra landenes anskaffelse af F-16 kampflyet.

 

Samarbejdet betyder blandt andet, at landene kan dele forskellige opgaver og funktioner imellem sig og derved spare væsentlige ressourcer. Norge trækker sit bidrag hjem 1. april 2003, mens Holland og Danmark fortsætter samarbejdet til 1. oktober 2003.

Det fælles F-16 bidrag er stationeret på den amerikansk-ledede flybase, der ligger i forlængelse af den civile Manas Lufthavn ved hovedstaden Bishkek i det nordlige Kirgisistan. Bidraget afløser i 2002 tolv amerikanske F-18 kampfly og seks franske Mirage-jagere.

 

Foruden EPAF-bidraget er basen bemandet af cirka 1.500 mand fra Spanien, Sydkorea og USA, hvoraf de 147 i perioden er danske.

Danske F-16 i Manas i Kirgisistan.

Danske F-16 i Manas i Kirgisistan. Foto: Forsvaret.

 

Manas i Kirgisistan ligger mere end 1.000 km nordøst for missionsområdet i Afghanistan. Det betyder, at missionerne ofte kan vare op til syv timers. Det er derfor også nødvendigt for de danske fly at lufttanke flere gange under hver mission.

 

Opgaven for Danmark og Holland er at flyve væbnede patruljer over Afghanistan og om nødvendigt yde luftstøtte til allierede tropper på landjorden. Den politiske beslutning giver de danske F-16 mandat til at bekæmpe al-Qaeda og Taleban-styrker. Derudover har danske styrker altid ret til at handle i selvforsvar, hvis de selv eller andre soldater fra alliancen angribes.

 

Danske fly kaster flere gange bomber mod fjendtlige styrker og hulekomplekser for at tilintetgøre de mål, som de indsættes imod. Til støtte for operation Enduring Freedom gennemfører de danske F-16 kampfly i alt 743 missioner i luftrummet over Afghanistan, hvilket svarer til cirka 4.350 flyvetimer.

 

Udover F-16 har Flyvevåbnet bidraget til operationerne i og omkring Afghanistan med:

 • C-130 Hercules transportfly med tilhørende støttefunktioner indtil 1. oktober 2002.
 • Laste- og lossehold (Air Movement Control Element), der behandlede flyfragt indtil 10. oktober 2002.
 • En sikkerhedsstyrke, der bevogtede hegnet omkring basen indtil 1. oktober 2003.
 • flag Områder

  Afghanistan
 • shield Ramme

  Koalition
 • event Tidsinterval

  2002 - 2003
 • info Aktuel

  Nej