Foto fra Task Force 7s uddannelse af Provincial Response Company.

Foto fra Task Force 7s uddannelse af Provincial Response Company. Foto: Nicholas Lundgard/Forsvaret.

Enheden får navnet Task Force 7 og starter sin mentorering i februar 2012, samtidigt med, at DANCON ISAF 13 er i Helmand. Det er første gang, at danske specialstyrker gennemfører kapacitetsopbygningsopgaver, og de danske styrker har forberedt sig på opgaven i et år. Det sker blandt andet ved at sende en enhed til US Task Force 10, som arbejder med lignende opgaver i Kabul.

Den afghanske politienhed er en del af de 20 ”Provincial Response Companies” (PRC), der mentoreres under ISAF Special Operation Forces. Målet er, at enhederne skal kunne løse højrisikoopgaver, f.eks. ved indsættelse mod narkotikabekæmpelse, korruption og risikofyldte anholdelser. Derved minder de om Politiets Aktionsstyrke eller de berømte amerikanske SWAT-Teams (Special Weapons and Training).

Task Force 7 består af ca. 50 danske soldater og ender med at uddanne omkring 125 politifolk. Den røde tråd igennem uddannelsen er at opgaverne skal løses på afghanske præmisser og med et uafhængigt PRC. Det betyder, at det ikke kun er kampelementer, der skal uddannes, men også administration og stab.

Specialstyrkerne planlægger og følger operationerne parallelt med afghanerne. Foruden specialoperationssoldaterne består Task Force 7 af tolke, en læge, en ingeniørofficer samt civil- og militærpolitiet. Et hold er udsendt fire måneder ad gangen og holder til i Camp Anders Lassen, som ligger i hovedstaden i Helmand, Lashkar Gah.

H.K.H. Kronprinsen besøger Task Force 7 på deres base i december 2013:De danske specialstyrker hjælper afghanerne med at rekruttere personel af den rette støbning. Uddannelsen starter med en bruttotrup af afghanske politifolk. Efterfølgende får politifolk med de fornødne kvalifikationer muligheden for at være en del af specialpolitienheden i Lashkar Gah, hvor de trænes yderligere.

Afghanerne bliver uddannet i skydning, kortlære og afsøgning af compounds, samtidigt med at de lærer at holde styr på bilpark, løn, våbenpakning og udvikling af personellet. Som tiden går, udvikler kompleksiteten af operationerne sig. Dermed begynder Task Force 7 og PRC at bruge det afghanske efterretningssystem og juridiske system mere end før.

Specialpolitienheden i Helmand er en af de første enheder til at bruge en reel dommerkendelse i forbindelse med undersøgelse af compounds. Målet er, at enheden skal kunne lede og gennemføre aktioner selvstændigt og inden for rammerne af afghansk lovgivning. Opgaverne bliver givet af provinsens politichef, og politiaktioner udføres med rådgivning og bistand fra Task Force 7. Task Force 7's direkte indblanding i operationen blev mindre og mindre med tiden.

En operation starter med at PRC modtager en ”target pack” fra den afghanske efterforskningsenhed Intelligence Surveillance Unit. I ”pakken” er der en række oplysninger om interessante personer eller et område, der skal undersøges. Samtidigt er der en godkendelse fra en lokal dommer, så retsgrundlaget er i orden. Task Force 7 får de samme informationer og chefen udstikker derefter sine guidelines, inden for hvilke staben skal operere under.   Den pågældende delingsfører fra Task Force 7, som er sat på opgaven, skal ved hjælp af stabens plan coache PRC-chefen til at finde den bedste løsning til udførelsen af operationen.

Den 2. januar 2013 bliver oversergent René Brink Jakobsen, sanitetsmand i Jægerkorpset på Task Force 7, dræbt under en patrulje nordøst for Gereshk. Han er den første soldat, som Jægerkorpset mister i kamp.

Under operationen lykkes det at ødelægge et tilholdssted for oprørernes bombeproduktion. Efterfølgende bliver Task Force 7 for første gang forstærket med danske Military Working Dogs (MWD), som er specialtrænede bombehunde fra Flyvevåbnets Eskadrille 660 ved Combat Support Wing i Danmark. Tidligere har de brugte bombehunde været fra kollationsstyrkerne. I februar 2014 opnår det afghanske PRC status som selvstændig enhed. Opgaven for Task Force 7 er tilendebragt.

Sidst opdateret 11. august, 2020 - Kl. 21.23