FN-køretøj på nogle af Sudans Ufremkommelige veje.

FN-køretøj på ufremkommelig vej i det sydlige Sudan, hvor danske soldater var på observatøropgaver. Desuden var danske soldater fra FN-hovedkvarteret SHIRBRIG med til at etablere UNMIS' hovedkvarter. Foto: Forsvarsgalleriet.

I 2005 blev der indgået en fredsaftale mellem de to stridende parter i Sudans nord-syd konflikt. FNs sikkerhedsråd besluttede på denne baggrund at udsende en fredsbevarende styrke, der skulle overvåge, at parterne overholdt fredsaftalen. Den fik navnet United Nations Mission in the Sudan (UNMIS). Styrken fik dog ikke mandat i Darfur, hvor den Afrikanske Union havde indsat en fredsbevarende styrke (AMIS, African Union Mission in Sudan).


SHIRBRIG til Sudan

Til Sudan anmodede FN den såkaldte Stand-by High Readiness Brigade (SHIRBRIG) om at stille kernen i styrkehovedkvarteret. Elementer fra SHIRBRIG havde allerede været i Sudan i forbindelse med FNs forberedende mission i landet (United Nations Advance Mission in the Sudan, UNAMIS). Det danske bidrag til hovedkvarterskompagniet til UNMIS blev 10 stabsofficerer og en stabsdeling på cirka 35 mand. Stabsdelingen støttede det militære hovedkvarter med stabshjælpere og sekretærbistand omfattende blandt andet etablering og vedligeholdelse af en central registrering, udarbejdelse af operationsordrer og operationsplaner. Personellet var udsendt fra medio 2005 til SHIRBRIG og blev afløst i slutningen af 2005. UNMIS afsluttede sin opgave, da Sydsudan blev selvstændigt i 2011.

 • Områder

  Sudan
 • Ramme

  FN
 • Tidsinterval

  2005 - 2011
 • Aktuel

  Nej

UNMIS

Antal udsendelser: 242*

 

* Dette tal tager ikke højde for, at nogle soldater kan have været af sted flere gange. Der er derfor tale om antallet af udsendelser, ikke udsendte.