Foto taget ved et besøg ved FN-missionen i december 2013.

Danske FN-observatører på patrulje i 2013. Først var FN's opgave at støtte landets myndigheder efter selvstændigheden, men efter uroligheder skiftede fokus til overvågning af våbenhviler og fredsaftaler. Foto: Lars Bøgh Vinther/Forsvaret.

UNMISS står for United Nations Mission In South Sudan, FN’s mission i Sydsudan. Missionen blev etableret den 9. juli 2011, samme dag som Sydsudan blev et selvstændigt land. Samtidig ophørte mandatet for UNMIS (United Nations Mission In Sudan), der havde overvåget fredsaftalen mellem de to dele af Sudan.

Indsatsen i Sydsudan

Ved en folkeafstemning i januar 2011 stemte et massivt flertal af Sydsudans befolkning ja til løsrivelse fra Sudan. Den nye stat, Sydsudan, erklærede selvstændighed den 9. juli 2011. Den 8. juli 2011 vedtog FN’s Sikkerhedsråd resolution 1996, der dannede grundlaget for en ny fredsbevarende FN-mission i Sydsudan. United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) blev etableret for en periode på et år, men mandatet blev siden forlænget flere gange.

 

Danske bidrag til FN-missionen i Sydsudan

Regeringen besluttede i sommeren 2011, at Danmark skulle bidrage til FN-missionen i Sydsudan med forbindelses- og stabsofficerer. Formålet med UNMISS var indledningsvist at støtte dannelsen af Sydsudan som en ny stat og at medvirke til at skabe fred og stabilitet. Danmarks bidrag til missionen var med op til 15 stabsofficerer og observatører. Heriblandt var to observatørstillinger betegnet som Military Liaison Officer (MLO). Da en intern voldelig konflikt brød ud før jul i 2013, indstillede Danmark udsendelsen af MLOer af sikkerheds hensyn.

 

Efter urolighederne i 2013-2014 fokuserede UNMISS på at beskytte civile, monitorere overholdelse af menneskerettighederne, humanitær hjælp samt kontrol af implementeringen af indgåede fredsaftaler.

Det danske bidrag har siden været på omkring 10 soldater. Den danske diplomat Ellen Margrethe Løj var samtidig leder af FN's samlede indsats i Sydsudan, Special Representative of the Secretary General (SRSG), fra 2014-2016.

I marts 2020 sluttede den danske indsats.

 • Områder

  Sydsudan
 • Ramme

  FN
 • Tidsinterval

  2011 - 2020
 • Aktuel

  Nej

UNMISS

Antal danske udsendte: Ca. 180