Leopard 1 kampvogne passerer flod i det nordlige Kosovo.Foto taget i forbindelse med H.K.H. Prins Hernik (prinsgemalens) besøg ved de danske styrker 22-24. september 1999.

Leopard 1 kampvogne passerer flod i det nordlige Kosovo.Foto taget i forbindelse med H.K.H. Prins Hernik (prinsgemalens) besøg ved de danske styrker 22-24. september 1999. Foto: Thomas Rønn / Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste

Den landmilitære operation i Kosovo begyndte efter, at NATO via en bombekampagne havde presset den serbiske præsident og lederen af Eks-Jugoslavien Slobodan Milosevic til at standse de militære operationer i Kosovo, der var rettet mod civilbefolkningen og førte til kolossale flygtningestrømme.

Resolution nr. 1244

Den 10. juni indgik NATO en militærteknisk aftale med Eks-Jugoslavien om tilbagetrækning af alle serbiske militær- og politienheder fra Kosovo. Den 12. juni vedtog FN's Sikkerhedsråd resolution nr. 1244, hvori der blev givet mandat til indsættelse af en international militær styrke i Kosovo. Hermed var den militære konfrontation mellem NATO og Eks-Jugoslavien samt den systematiske etniske udrensning i Kosovo bragt til ophør og grundlaget for indsættelsen af Kosovo Force, KFOR, tilvejebragt.

50.000 soldater i KFOR

Den 12. juni rykkede de første dele af KFOR ind i Kosovo. KFOR blev gradvist udvidet til at omfatte cirka 50.000 personer, herunder en dansk bataljon. Ifølge en aftale med NATO blev den kosovo-albanske modstandsbevægelse, UCK, gradvist demilitariseret, og den 21. september ophørte UCK med at eksistere. KFOR har ydet en meget stor indsats i Kosovo, hvor situationen har været præget af opgør mellem kosovo-albanere og serbere. KFOR har brugt mange ressourcer på at opretholde ro og orden samt på at begrænse den omfattende kriminalitet. Opgaverne vedrørende opretholdelse af lov og orden er gradvist blevet overdraget til FN's mission i Kosovo, UNMIK. UNMIK leder og koordinerer det internationale samfunds samlede indsats i Kosovo.Den danske bataljon

Fra dansk side bidrages til KFOR med en reduceret panserinfanteribataljon på ca. 875 personer, der indeholder en stab, et stabskompagni, to panserinfanterikompagnier, en kampvognseskadron, et logistikkompagni samt signal-, ingeniør og militærpolitienheder og endeligt et nationalt støtteelement. Endvidere er der tilknyttet et mindre dansk element til den franske brigadestab. Den danske bataljon blev opstillet i juli måned (bl.a. ved aktivering af enheder fra Den Danske Internationale Brigade) og deployerede til operationsområdet i slutningen af juli og begyndelsen af august.

Ansvarsområde ved byen Mitrovica

Bataljonen er tilknyttet en fransk brigade i den nordvestlige del af Kosovo omkring byen Mitrovica, som har været arnested for talrige konfrontationer mellem kosovo-albanere og serbere. Bataljonens ansvarsområde strækker sig fra kanten af Mitrovica mod vest til den indre grænse mellem Kosovo og Serbien. Bataljonens enheder har været indsat ved flere konfrontationer mellem kosovo-albanere og serbere, herunder bl.a . sammen med franske og belgiske enheder i og omkring Mitrovica.

Sidst opdateret 14. december, 2020 - Kl. 16.05