Hans Hækkerup i Kosovo.

Hans Hækkerup i Kosovo. Foto: Thomas Rønn , FOV Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste

Indsatsen for at opbygge demokrati I Kosovo var der fortsat et uacceptabelt stort antal etnisk motiverede voldstilfælde. Organiseret kriminalitet og korruption udgjorde tillige et stort problem.

Den tidligere danske forsvarsminister Hans Hækkerup overtog medio januar 2001 ansvaret for UNMIK, der straks fokuserede på udformningen af et juridisk grundlag for etablering af et midlertidigt selvstyre i Kosovo. Efter udformningen af dette grundlag blev der fastsat en valgdato, og 17. november 2001 blev der afholdt valg til provinsforsamlingen i Kosovo. Kosovos forskellige etniske grupperinger havde forud for valget ladet sig registrere i stor udstrækning. På dagen stemte ca. 75 % af kosovo-albanerne og ca. 50 % af kosovo-serberne og andre minoritetsgrupper. Valget var dermed det første reelle multi-etniske valg i Kosovo og et vigtigt skridt i retning mod et multietnisk og demokratisk Kosovo. Den moderate albanske nationalist Ibrahim Rugova vandt valget. Rugovas parti fik 47 mandater og dermed ikke nok til at danne egen regering. Der var således behov for at forhandle en koalition på plads. Parlamentet kom til at bestå af 120 mandater, hvoraf 20 var reserveret serberne og andre mindretal. Det overordnede styre i Kosovo forblev som hidtil hos UNMIK under Hans Hækkerups ledelse.

Dansk bidrag til KFOR hovedkvarter

Kernestaben til KFOR's hovedkvarter i Pristina i Kosovo, hold 5 (HO KFOR 5), der var udsendt i perioden april-oktober 2001, blev opstillet af NATO-hovedkvarteret i Stavanger, Joint Headquarters North, og NATO-hovedkvarteret i Karup, Joint Headquarters Northeast. Chefen for Joint Headquarters North, generalløjtnant T. Skiaker, blev efter indstilling fra Norge og Danmark udpeget som chef for KFOR (COM18 KFOR) i den pågældende periode. Den mest fremtrædende post, der blev tildelt Danmark, var stillingen som COMKFOR REAR, der har hovedkvarter i Skopje i Makedonien. Posten blev besat med generalmajor Gunnar Lange, der tillige blev udpeget som NATO's Senior Military Representative i Makedonien. COMKFOR REAR har et geografisk ansvarsområde, der dækker Makedonien og Albanien og forbindelseslinierne til Grækenland. Opgaverne omfatter ansvar for tilførsel af logistisk støtte til KFOR's enheder i Kosovo, koordination af de nationale støtteelementer, samt udvikling og bevarelse af gode relationer til myndighederne og befolkningerne i Makedonien, Albanien og Grækenland. Danmark bidrog til HO KFOR 5 med ca. 130 soldater. Indsatsen - herunder samarbejdet mellem Norge og Danmark - blev på alle måder en succes.

Den danske bataljon i Kosovo

Den danske bataljon ved KFOR var fortsat tilknyttet den fransk ledede brigade (Multinational Brigade North), der har hovedkvarter i Mitrovica. I forbindelse med afløsningen af bataljonens personel i februar blev styrken reduceret til cirka 510 soldater. Den danske bataljon består fortsat af en spejdereskadron, et panserinfanterikompagni, en stab og et stabskompagni med bl.a. en pansret panserværnsraketdeling, et logistikkompagni, en signalenhed, et ingeniørelement, en militærpolitienhed samt et nationalt støtteelement.

 

Uroligheder i Mitrovica

Situationen i Mitrovica har året igennem været skrøbelig og spændt. Danske enheder 19 blev flere gange indsat til forstærkning af de franske enheder, der har ansvaret for Mitrovica by. På fransk anmodning behandlede NATO-rådet 26. juni situationen i Mitrovica med henblik på at finde en varig løsning på problemerne. NATO-rådet besluttede at fokusere på KFOR's støtte til UNMIK, og COMKFOR blev autoriseret til at koordinere med FN's generalsekretærs særlige repræsentant Hans Hækkerup med henblik på at definere, hvordan KFOR kan støtte inden for sit mandat. Der sigtedes mod at sikre en fælles tilgang til problemerne og maksimal udnyttelse af ressourcerne. KFOR omfattede i år 2001 cirka 40.000 personer, inkl. hovedkvarterer og logistiske enheder mv. i Grækenland, Makedonien og Albanien. Alle NATO-lande og 20 ikke-NATO-lande bidrog til operationen.

Sidst opdateret 15. december, 2020 - Kl. 18.16