Danske soldater har brovagt i Mitrovica.

Danske soldater har brovagt i Mitrovica. Foto: Forsvaret.

I Kosovo sås fortsat et uacceptabelt stort antal etnisk motiverede voldstilfælde. Organiseret kriminalitet og korruption udgjorde tillige et stort problem. Den 17. november 2001 blev der afholdt valg til provinsforsamlingen i Kosovo. Først efter længere tids vanskelige forhandlinger blev Kosovos nye selvstyreregering godkendt den 4. marts 2002. Regeringen kom til at bestå af i alt 10 ministre foruden premierministeren. De nye ministre fik fra starten politisk ansvar for deres respektive ressort, mens UNMIK’s repræsentanter i en periode fortsat skulle bestride en række praktiske ledelsesfunktioner og fungere som rådgivere for ministrene.

 

Lidt over 500 danske soldater i Kosovo

KFOR omfattede i år 2002 cirka 39.000 personer, inkl. hovedkvarterer og logistiske enheder mv. i Grækenland, Makedonien og Albanien. Alle NATO-lande og 20 ikke NATO-lande bidrog til operationen. Den danske bataljon ved KFOR var fortsat tilknyttet den fransk ledede brigade (Multinational Brigade North), der har hovedkvarter i Mitrovica. Den danske bataljon – i alt ca. 510 soldater – bestod fortsat af en spejdereskadron, et panserinfanterikompagni, en stab og et stabskompagni med bl.a. en pansret panserværnsraketdeling, et logistikkompagni, en signalenhed, et ingeniørelement, en militærpolitienhed samt et nationalt støtteelement. Hjemmeværnet deltog med 10 officerer i 2002.

Dansk soldat fra KFOR besøger fattigt ældre ægtepar i det nordlige Kosovo i december 2002.

Dansk soldat besøger fattigt ældre ægtepar i det nordlige Kosovo i december 2002. Han er på en CIMIC-opgave. Foto fra chef HOK-collage.

 

Reduktioner på vej

Som følge af beslutningen om reduktioner i NATO’s engagement skal KFOR reduceres fra ca. 39.000 soldater til ca. 32.000 soldater, herunder reduktion af brigadestrukturen fra fem brigader til en struktur med fire brigader. Herudover var det vurderingen, at størsteparten af det tunge, egentlige kampmateriel (kampvogne, artilleri, kamphelikoptere mv.) kunne hjemtages fra operationsområdet. Reduktionerne forventes at være gennemført medio 2003. Den danske bataljons styrke fastholdes nogenlunde uændret, idet et baltisk bidrag i form af en spejdereskadron (se SFOR) vil blive integreret i bataljonen i 2003. Det samlede bidrag til KFOR – inklusive en baltisk enhed – vil udgøre i alt ca. 600 soldater, idet den danske andel heraf vil udgøre knap 500 soldater. Bidraget tilmeldes fortsat i rammen af en fransk ledet brigade. Situationen i Mitrovica har året igennem været skrøbelig og spændt. Danske enheder blev flere gange indsat til forstærkning af de franske enheder, der har ansvaret for Mitrovica by.

Sidst opdateret 16. december, 2020 - Kl. 18.06