Behandling af persondata


Som offentlig myndighed behandler Fighter Wing Skrydstrup personoplysninger, eksempelvis når borgere henvender sig med spørgsmål, anmodninger eller meningstilkendegivelser.
Behandlingen af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

 

Hjemlen til at behandle personoplysninger til dette formål findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e om behandling af almindelige personoplysninger og i artikel 9, stk. 2, litra b og f-g om behandling af følsomme personoplysninger.

 

Fighter Wing Skrydstrup videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger kan blive delt med andre myndigheder på Forsvarets område, der varetager specialiserede funktioner, f.eks. indenfor rekruttering, regnskab og ejendomsadministration.
Oplysningerne kan desuden blive behandlet i it-systemer, der er fælles mellem flere forskellige myndigheders område, og hvor der derfor er et fælles dataansvar mellem myndighederne.


Rettigheder

I forbindelse med behandling af personoplysninger, har den registrerede ret til at:

  • Bede om indsigt i oplysninger, der behandles om pågældende.
  • Bede om at få urigtige oplysninger om personen berigtiget eller få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
  • I særlige tilfælde at bede om at få slettet oplysninger om pågældende.
  • I visse tilfælde at få behandlingen af personoplysninger begrænset.
  • I visse tilfælde at gøre indsigelse mod ministeriets lovlige behandling af pågældendes personoplysninger.

Klage til Datatilsynet over behandlingen af pågældendes personoplysninger.
Der kan læses mere om rettighederne i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på datatilsynet.dk.


Forsvarsministeriets databeskyttelsesrådgiver

Forsvarsministeriet har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som er ekspert i reglerne om persondatabehandling. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er bl.a. at sikre, at Forsvarsministeriet overholder reglerne om, hvordan personoplysninger behandles lovligt og sikkert.
Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede om rettigheder som registreret i forhold til Forsvarsministeriets behandling af personoplysninger, og hvem som skal kontaktes, hvis der ønskes at gøre brug af rettighederne som registreret.Forsvarsministeriets databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på e-mail: fko-o-ciddpo@mil.dk.


Kontakt

Du kan kontakte os via mail på fwskp@mil.dk.
Herefter behandler vi din henvendelse så hurtigt som muligt. Vi bruger kun dine personoplysninger til at kunne svare på din e-mail.

Sidst opdateret 18. november, 2020 - Kl. 12.27