1. Logobataljon på øvelse

1. Logistikbataljon på øvelse. Foto: Nikolaj Thide/Forsvaret

1. Brigade består af soldater og førere samt materiel og enheder fra store dele af Hæren: Infanterister fra Den Kongelige Livgarde, Gardehusarregimentet og Jydske Dragonregiment, artillerister fra Danske Artilleriregiment, ingeniørsoldater fra Ingeniørregimentet, kommunikationssoldater fra Føringsstøtteregimentet, militærpoliti- og logistiksoldater fra Trænregimentet og endelig efterretningssoldater fra Efterretningsregimentet.

 

Soldaterne, der indgår i 1. Brigade, er hjemmehørende på de lokale garnisoner og kaserner ved regimenterne.

 

I uddannelsen bygger vi Hæren op nedefra: Først enkeltmandsuddannelse, så uddannelsen i gruppe- og delingsramme, derefter kompagni og endelig øver vi bataljonerne sammen i brigaderamme. 

 

I brigadeledede øvelser øver vi primært samvirke, der betyder at få alle de forskellige enheder i brigaden til at arbejde sammen i forhold til en defensiv eller offensiv opgave.

 

Når 1. Brigade er fuldt opbygget, vil den rumme 4.000 soldater og et stort antal pansrede køretøjer og kampvogne.

 

Ny brigade med nyt materiel

Opbygningen af 1. Brigade er en del af den store reorganisering, som Hæren gennemgår i den aktuelle forsvarsforligsperiode (2018-2023). Det har indflydelse på alle niveauer i 1. Brigade - fra yngste geværskytte til brigadechefen - når vi alle skal lære at blive indsat sammen på nye måder.

 

Samtidig er Hæren og 1. Brigade i gang med en gennemgribende udskiftning af våben, køretøjer og materiel, der sætter nye standarder for vores kampkraft. Det medfører en omfattende uddannelse af soldater og førere.

 

Hæren og 1. Brigade bliver også mere digitale på slagmarken. Vi indfører løbende nye digitale kommunikationssystemer, for eksempel Hærens Taktiske Kommunikationssystem og det såkaldte Battle Management System.

 

Hærens og brigadens våbensystemer og køretøjer kan du læse mere om under materiel.

 

Klar til kamp

Det sikkerhedspolitiske krav er, at 1. Brigade skal kunne indgå i offensive og defensive militæroperationer fuld skala som en selvstændig troppeenhed. Det vil sige, at vi skal være klar til kamp og kunne imødegå, kæmpe og vinde over en ligeværdig modstander.

 

Fra 1990’erne frem til nu har Hæren opereret i rammen af stabiliseringsoperationer og bekæmpelse af oprørsbevægelser i deployerbare kampbataljonsstørrelser.

 

Virkeligheden i dag kræver, at Hæren og 1. Brigade skal tilbage til at kunne føre konventionel krig. Det er en omfattende omstilling til ny doktrin og taktik og ikke mindst til at kunne planlægge og iværksætte ordrer hurtigt. Dette har ført til udviklingen af et nyt føringskoncept, der i både hastighed og fleksibilitet overgår, hvad der tidligere er set i Hæren.

Sidst opdateret 13. maj, 2020 - Kl. 07.57