1. Logobataljon på øvelse

1. Logistikbataljon på øvelse. Foto: Nikolaj Thide/Forsvaret

1. Brigade råder over alle våbenarter , hvilket vil sige kamp-, artilleri-, logistik-ingeniør-, efterretnings- og kommunikationsenheder.

 

Brigaden kan derfor tilbyde en spændende og varieret tjeneste med fokus på det operative virke og med tyngde i soldaterhåndværk, føringsvirksomhed og samvirke mellem de forskellige enheder. Det er kun når alle Brigadens enheder er koordineret i et snævert samarbejde, at Brigaden kan vinde på kamppladsen.

 

1. Brigade består af soldater og førere samt materiel og enheder fra store dele af Hæren: Panser- og mekaniserede infanterister fra Den Kongelige Livgarde, Gardehusarregimentet og Jydske Dragonregiment, artillerister fra Danske Artilleriregiment, ingeniørsoldater fra Ingeniørregimentet, kommunikationssoldater fra Føringsstøtteregimentet, militærpoliti- og logistiksoldater fra Trænregimentet og endelig efterretningssoldater fra Efterretningsregimentet.

 

Soldaterne, der indgår i 1. Brigade, er hjemmehørende på regimenternes garnisoner og kaserner.

 

Vi opbygger Hæren nedefra: Udgangspunktet er enkeltmandsuddannelsen af soldaten, derefter bliver soldaterne enhedsuddannet i gruppe- og delingsramme. Enhedsuddannelsen fortsætter i kompagnierne og udbygges efterfølgende i bataljonsramme, og endelig øver vi bataljonerne sammen i brigaderamme i øvelsesaktiviteter som BLUE LION og BRAVE LION.

 

I de brigadeledede øvelser øver vi primært samvirke, det vil sige evnen til at få alle specialerne i kamp-, kampstøtte- og støtteenhederne i brigaden til at arbejde sammen i en defensiv eller offensiv opgave.


Ny brigade med nyt materiel

Opbygningen af 1. Brigade er en del af den store reorganisering, som Hæren påbegyndte i forbindelse med forsvarsforligsperiode (2018-2023). 1. Brigade er ikke i mål endnu og vi afventer resultatet af den nye forsvarsforligsperiode der påbegyndes i 2024.


Hæren og 1. Brigade er i gang med en gennemgribende udskiftning af våben, køretøjer og materiel, der sætter nye standarder for vores kampkraft. Det medfører en omfattende uddannelse af soldater og førere.

 

Hæren og 1. Brigade er blevet digital tilpasset til kamppladsen. Vi er kommet langt med indføringen af Hærens Taktiske Kommunikationssystem, det såkaldte Battle Management System , et taktisk og digitalt kommunikationssystem der sikrer hurtig informationsdeling imellem enhederne.

 

Hærens og brigadens våbensystemer og køretøjer kan du læse mere om under materiel.

 

 

Klar til kamp

Det sikkerhedspolitiske krav er, at 1. Brigade skal kunne indgå i offensive og defensive militæroperationer i fuld skala som en selvstændig troppeenhed. Det vil sige, at vi skal være klar til kamp og kunne imødegå, kæmpe og vinde over en ligeværdig modstander.

 

Fra 1990’erne frem til nu har Hæren opereret i rammen af stabiliseringsoperationer og bekæmpelse af oprørsbevægelser i deployerbar kampbataljonsstørrelser.

 

I dag er kravet, at Hæren og 1. Brigade kan føre og vinde i konventionel krig. Det er en omfattende omstilling, der stiller krav til videreudvikling af doktrin og taktik og et forøget krav til hastighed i planlægning og iværksættelse.

 

1. Brigade udvikler et nyt føringskoncept, der i både hastighed og fleksibilitet overgår, hvad der tidligere er set i Hæren.

Sidst opdateret 13. december, 2022 - Kl. 13.44