[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

En stor dag

Der var de traditionelle elementer til Livgardens Årsdagsparade, men også et ærefuldt engelsk islæt.

Tekst: Presseofficer Thomas Helbro Reimann
Fotos: Olav Vibild


På Den Kongelige Livgardes 359 årsdag den 30. juni, blev alle ansatte ved Livgarden kaldt til parade på Livgardens Kaserne, hvor op mod 900 soldater deltog.

"Livgarden fik to formål ved sin oprettelse; beskytte Kongehuset og den kongelige familie samt stille med enheder til nationens forsvar" sagde oberst, kammerherre Mads Rahbek i sin tale til soldaterne og fortsatte "Det gør vi fortsat og derfor er alle ikke samlet i dag, idet LG stiller soldater til Operation Inherent Resolve i Irak. Dem skal vi huske på en sådan dag som i dag."

Hendes Majestæt Dronningen deltog i Årsdagsparaden og som traditionen byder, gav Majestæten et ur til den bedste garder i Vagtkompagniet.


Hendes Majestæt Dronningen overrækker uret til garder Niels Bertram Køhler-Jacobsen.

Garder Niels Bertram Køhler-Jacobsen har gennem hele sin værnepligt tydeligt demonstreret, at han er gjort af det rette stof. Både som person og som garder er han en rollemodel for sine kammerater. Derfor er han en respekteret kollega og hans tjeneste ved Den Kongelige Livgarde er et eksempel til efterlevelse.


Garder Niels Bertram Køhler-Jacobsen med Dronningens Ur.

Efter uddelingen af Dronningens Ur, overgik paraden til det engelske islæt.
Ved engelske enheder er det en tradition, når en fane skal skiftes, at den gamle fane bliver hængt op i en kirke/katedral eller andre for enheden signifikante steder.
I efteråret skal 2. Battalion fra Princess of Wales Royal Regiment, et regiment, som Hendes Majestæt er Æresoberst i, have en ny fane. En fane, der skal udleveres til bataljonen af Hendes Majestæt Dronningen.
Derfor ønskede 2. Battalion at aflevere "the Regimental Colour" til chefen for Den Kongelige Livgarde, hvilket skete på årsdagsparaden.


Fanekommandoen fra Princess of Wales Royal Regiment fører fanen frem til faneoverdragelsen med Majestæten som vidne.

Under Hendes Majestæt Dronningens bevågenhed, kunne fanekommandoen fra 2. Battalion of the Princess of Wales Royal Regiment træde frem og overdrage "the Regimental Colour" til chefen for Den Kongelige Livgarde, som herefter sørgede for, at fanen blev ført til kasernebygningen.


Fanen overdrages til chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst og kammerherre Mads Rahbek.