[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

I flot oktober solskin kunne Garderkasernen tage sig ud fra sin bedste side, da Chefen for Hærstaben, generalmajor H.-C. Mathiesen, besøgte Den Kongelige Livgarde fredag den 6. oktober.

 

Tekst og foto: presseofficer Thomas H. Reimann

 

Efter samtale med oberst Mads Rahbek, blev generalen ført ned til I/LG, der blandt andet briefede om indførelsen af Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk, idet 1/I/LG er udpeget som testenhed for systemets indførelse i Hæren. På mødet blev fordele og ulemper med systemet vendt.


Under sit besøg, fik generalmajoren mulighed for at høre om I/LG erfaringer med bevogtningsopgaven i København.

Men generalen fik også et indblik i den første uges erfaringer vedr. bevogtningsopgaverne i København, som I/LG stiller med mandskab til.

 

Herefter fik generalen et indblik i II/LG hverdag, hvor han fik talt med staben, set vedligeholdelsesfasciliteterne samt talt med finskytterne, inden turen gik til III/LG.Oberstløjtnant Henrik Hvilsom, chef for II/LG briefer generalmajor H.-C. Mathiesen om II/LG opgaver.
 

III/LG viste bl.a. en vidensstafet mellem to grupper; fortalte om brugen af E-learning i forhold til rekrutterne samt diskuterede læringsmål kontra tid med generalen.Sergent fra III/LG fortæller om brugen af en "Vidensstafet".  


Besøget sluttede af med en briefing for alt fastansat personel.

Her delte generalen sine tanker om fremtidens hær med personellet samt gav sig tid til at svare på spørgsmål fra de ansatte.

Generalmajor H.-C. Mathiesen taler til de fastansatte og svarer på spørgsmål.