[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

General Bjørn Bisserup var på tjenestestedsbesøg på Garderkasernen mandag den 8. maj for at høre om Den Kongelige Livgardes opgaver og tale med soldaterne.

Tekst og foto: Presseofficer Thomas H. Reimann

På turen rundt på Garderkasernen fik forsvarschefen mulighed for at høre om de tre bataljoners systemer, køretøjer samt opgaver.


Kaptajn Daniel fra I Bataljon fortæller Forsvarschefen om brugen af nyt kommunikationsudstyr, der er ved at blive indfaset i kompagniets køretøjer.

De to professionelle bataljoner, henholdsvis I og II Bataljon, fik lejlighed til at fremvise udstyr og fortælle forsvarschefen om deres dagligdag ved enhederne.


Næstkommanderende for II Bataljon, Major Schwartz fortæller Forsvarschefen om bataljonens opgaver.

Efter besøget ved de to professionelle bataljoner gik turen til III Bataljon, som har ansvaret for de fire første måneders uddannelse af værnepligtige ved Den Kongelige Livgarde. Her fik forsvarschefen en demonstration af nye uddannelsesmidler, som bataljonen arbejder på at bruge i større udstrækning. Forsvarschefen fik også forevist en lektion i nærkamp.


Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek i samtale med Forsvarschef Bjørn Bisserup under overværelse af en lektion i nærkamp.

Til slut samledes alle ansatte  i gymnastiksalen på Garderkasernen, hvor Forsvarschefen fortalte om sine visioner for forsvaret. Herefter åbnede generalen op for en dialog med de ansatte, hvilket soldaterne tog til sig. Det var en god afslutning på besøget.


Forsvarschef Bjørn Bisserup stillede sig til rådighed for at svare på eventuelle spørgsmål fra soldaterne.