[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

Søndag 5. februar 2017 var dagen for kommandooverdragelse i Camp Havoc på Al Asad Air Base i Irak. Hold 4 kan efter et halvt år med succesfuld træning af irakiske sikkerhedsstyrker tage hjem og overlade stafetten til hold 5.

Tekst & foto: Presseofficer Jeanette Serritzlev, DANCON OIR hold 5

”Så er vi her endelig,” sagde chefen for DANCON OIR hold 5, oberstløjtnant Henrik Hvilsom til dagens parade i anledning af kommandooverdragelsen fra DANCON OIR hold 4 til hold 5. ”Opgaven er klar,” sagde chefen og understregede, at alle på forskellig vis bidrager til den fælles opgave; at hjælpe irakerne med uddannelse og træning, således at de står styrket i bekæmpelsen af ISIL.

”I skal hver dag i missionen sigte efter at yde jeres bedste. Det, som I leverer, kan i sidste ende betyde forskel på liv og død for vores irakiske kolleger, når de går fra træning til kamp.”

DANCON OIR hold 5 er opstillet af II Panserinfanteribataljon ved Den Kgl. Livgarde. Holdet på i alt ca. 140 mand udgøres af et træningsbidrag, som er de primære trænere for de irakiske sikkerhedsstyrker, security force (SECFOR), der blandt andet bevogter lejren, samt en lang række støttefunktioner med forskellige specialer.

 

Chefen for hold 5, oberstløjtnant Henrik Hvilsom har netop fået kommandoen af den amerikanske oberst, der er chef for Task Force Al Asad.

Træningsbidraget består af en række team, som skal undervise irakerne i forskellige militære færdigheder; infanterimæssige eller specialiserede som ingeniørtjeneste og ildstøtte. For første gang indgår der bidrag fra alle baltiske lande. Estland og Letland indgik også på hold 4, mens det er første gang, at Litauen er med.

”For nogle er det første gang i ørkenen. For andre er det et gensyn med den, enten fra Irak eller Afghanistan. Uanset om det er første mission eller en af mange; pas på hinanden. Hjælp hinanden, og støt hinanden. Og lad os sammen gøre en forskel for vores irakiske kolleger.” Sådan lød det fra den nytilgåede chef til slut i talen.

 


Asbjørn er premierløjtnant og delingsfører for SECFOR. Der er god stemning, mens holdet venter på, at paraden går i gang.

En af dem, der indgik i paraden, var Asbjørn, der er premierløjtnant og delingsfører for SECFOR. ”Det er spændende. Det er en særligt stor oplevelse, fordi det er min første udsendelse,” siger han. ”Nu skal vi helt ind i rutinen og lære stedet at kende, men vi føler os helt bestemt klar til at påtage os opgaven.”

Opgaven for SECFOR-delingen er i korte træk at skabe sikkerhed for de andre soldater i lejren. ”Dermed skaber de rammerne for, at selve træningen kan lade sig gøre her på Al Asad Air Base,” fortæller han.

Selvom kommandooverdragelsen officielt skete søndag kl. 13:00, er en stor del af soldaterne på hold 5 allerede i gang med opgaverne. Det gælder også SECFOR, hvor de første soldater havde vagt to dage tidligere. ”De synes, at det er spændende. Stemningen er god, og både de og jeg ser frem til at løse opgaven bedst muligt,” siger Asbjørn. En tilkendegivelse, som præger den generelle stemning på holdet, der lige er landet, men allerede godt i gang.