[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

SSG Lars Risdahl tiltræder stillingen 1. april 2017. 

Jeg glæder mig meget til samarbejdet og jeg er overbevist om at SSG kan yderligere udvikle, styrke og samle befalingsmandskorpset og derved styrke Livgarden.

Hjerteligt tillykke til Lars Risdahl.

Oberst Mads Rahbek
Chef for Den Kongelige Livgarde