[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

En institution takker af.

Tekst og foto: Presseofficer Thomas Helbro Reimann


Fredag den 31. marts kunne Den Kongelige Livgardes myndighedsbefalingsmand O. K. Poulsen træde af til pension.

I forbindelse med O. K. Poulsens afskedsreception fik chefen for Garnisonsstøtteelementet, major Christian Wiggers ordet:
- Du om nogen, har på alle baner ydet en enorm indsats for regimentet, for befalingmandskorpset, og for forsvarets som helhed!


O.K. Poulsen har modtaget Den Kongelige Livgardes skjold for sin indsats.


Herefter kunne major Christian Wiggers overrække Den Kongelige Livgardes Skjold som en anerkendelse for O. K. Poulsen store arbejde for Garnisonsstøtteelementet og for Den Kongelige Livgarde.

Flere taler fulgte, hvorefter oberst Mads Rahbek tog ordet og holdt en kort tale.
Her kunne obersten overrække Livgardens sabel til O. K. Poulsen, førend Livgardens Tambourkorps blev kaldt ind.
Efter alle kunstens regler skulle O.K. spilles ud af Livgarden, hvilket
Tambourerne gjorde på bedste vis.Livgardens Tambourkorps spiller O.K. Poulsen ud af Den Kongelige Livgarde.

Den Kongelige Livgarde ønsker hermed O.K. held og lykke med fremtiden og tak for din indsats.