[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

Den første fredag for hold april 2017 betyder, at rengøring af stuer, gange og andre fællesområder er i højsædet.

Tekst og foto: presseofficer Thomas H. Reimann

Det er fredag den 7. april og hold april 2017 gør klar til den første weekendorlov efter 5 lange og udfordrende dage på Garderkasernen i Høvelte.

- Vi er kommet rigtig godt fra start, forklarer kaptajn Daniel, chef for 2. kompagni og fortsætter; hvilket til dels nok skyldes de mange sergentelever fra Hærens Sergentskole, som vi havde i praktik den første uge. De har lært de nye rekrutter meget om stueeftersyn, vedligeholdelse, samling af basis samt eksercits.


Der vaskes gulv under sengene.

For kaptajn Daniel, så stod han med en god fornemmelse denne fredag:
- Rekrutterne har nået et godt niveau, som betyder, at jeg kan sende dem på weekendorlov med en god fornemmelse af den første uge.


Fællesområderne rengøres mens andre gør rent på stuerne.

Rekrutterne er nu tilbage på Garderkaserne efter påsken og klar til flere udfordringer.

Du kan finde lidt flere billeder på vores Facebook-side.