[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

Den 6. juli offentliggjorde netmediet olfi.dk en artikel, hvori journalisten beskrev, at Hærens regimenter skulle nedlægges, hvilket var kommet på tale i forbindelse med budgetanalysen, som for tiden pågår.

Det har fået Forsvarschef Bjørn Bisserup til at lave et kort nyhedsbrev, som Livgarden hermed bringer: