[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

I dagene 5-6 juli deltog en deling fra 1/I/LG i en IKK-konkurrence i Tyskland, som det hollandske forsvar havde arrangeret.

Tekst og billeder: Presseofficer Thomas Helbro Reimann

16 mand fra 1/I/LG udgjorde holdet til konkurrencen, som Den Kongelige Livgarde deltog i for anden gang. Konkurrencen havde deltagelse af fem hold; tre fra Holland og to fra Danmark. Udover Livgarden stillede Gardehusarerne også med besætninger til konkurrence, hvorfor begge enheder repræsenterede 2. Brigade.


De sidste forberedelser inden konkurrencen starter.

Selve konkurrence bestod af fire dele; to handlebaner på en skydebane, en taktisk indsættelse i en IKK-simulator samt en materielkendingsprøve.

For Livgardens vedkommende startede konkurrencen med en tur på skydebanen, hvor delingen skulle indtage en stilling og tage kampen op mod en fremtrængende fjende og herefter frigøre og trække sig tilbage under kamp.


Under tilbagetrækning engagerer IKK'erne fjenden.

Under hensyntagen til forskellene på danske og hollandske IKK'ere (Hollænderne har bedre tårne), gjorde Livgardens besætninger en god indsats under begge skydninger.

Førstedagens sidste test var en prøve i materielkendskab, som her bedst kan beskrives som panser- og flykending. Besætningerne var ikke videre optimistiske efter testen, da den viste sig at være mere udfordrende end man havde håbet på.

Om det var denne oplevelse, der gjorde udslaget for andendagens indsats, skal ikke kunne siges, men det var en særdeles fokuseret deling, der gik i gang med simulatordelen af konkurrencen.
Det hollandske forsvar har tre mobile simulatoranlæg, som hver består af fem sættevogne. Fire af dem har en kopi af et tårn, mens den sidste er en vogn, hvor øvelsesledelsen sidder og styrer "kampen" og hvor der er plads til publikum.


Den forreste vogn er øvelsesledelsens, mens de fire efterfølgende hver indeholder en kopi af et tårn fra en IKK.


Her er starten til det taktiske spil ved at starte. De tre store skærme viser scenariet, mens skærmen yderst til venstre viser et kortudsnit med placeringerne af enheder.

Efter en hård start på scenariet, hvor en af de danske IKK'ere bliver slået ud, koncentrerer de tre sidste sig endnu mere. Og specielt en af besætningerne viser stor handlekraft og overblik, hvorfor delingen opnår at løse opgaven og samtidig, viste det sig senere, laver en score, som de hollandske instruktører ikke har set før. Flot arbejde af besætningerne.
"Jeg ved ikke hvad der gik af 1.5 (en af besætningerne), men de var helt utrolige og viser her, hvad en IKK kan klare, hvis den bliver brugt rigtigt" udtalte Erik, skydeinstruktør på IKK'erne, efterfølgende og roste hele delingen for deres holdindsats i simulatoren.


Efter de to dagens konkurrencer, var det tid for de hollandske værter at offentliggøre resultatet. Vinder var et hollandsk mandskab efterfulgt af 1/I/LG og med delingen fra Gardehusarerne på tredjepladsen.

Flot resultat af delingen. Besætningerne er nu gået på en velfortjent sommerferie med en god erfaring i rygsækken. Og selvfølgelig med håbet om at deltage i næste års konkurrence med målet om at komme helt til tops.