[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

Vores forsøg på at sikre os Paul Fischers maleri ”Kongens Fødselsdag”, der for nylig var udbudt på auktion, har nu givet en flot bonus.

Tekst og fotos: Thomas H. Reimann, presseofficer

Historien om vores indsats fik Jacob Lemvigh, Hold OKT 1987, til at overveje, hvad der skulle ske med maleriet af hans tipoldefar; oberst og chef Livgarde (1897-1905) Valdemar Eduard Lemvigh.

”Jeg har solgt min ejendom og hverken mine børn eller jeg selv har plads til det store maleri”, fortæller Jacob om maleriet, der måler knap 1 gange 2 meter. Og Jacob fortsætter ”Jeg blev inspireret af Livgardens kamp for at sikre sig Paul Fischers maleri, og som gl. garder var det derfor naturligt at donere billedet til Den Kongelige Livgarde, hvor det hører hjemme”.

Maleriet er malet af den anerkendte danske kunstmaler Vilhelm Rosenstand i 1902 og det viser et portræt af Valdemar Eduard Lemvigh som chef for Den Kongelige Livgarde.

Da Eric Lerdrup Bourgois, historisk leder ved Den Kongelige Livgarde, modtog henvendelsen fra Jacob Lemvigh, reagerede han med det samme og var, husker Jacob Lemvigh ”yderst begejstret”.
For Eric Lerdrup Bourgois viste det nemlig, at anstrengelserne vedrørende Paul Fischers maleri har effekt.
"Vi har formået at signalere i offentligheden, at Den Kongelige Livgarde naturligvis kærer sig om sin egen men også dansk kulturarv," fortæller Eric Lerdrup Bourgois og fortsætter "hvilket har overbevist Jacob Lemvigh om, at maleriet af hans forfader skulle tilbage til Livgarden, hvor det hører hjemme – så det er bare helt fantastisk!”


Fra venstre Oberst Mads Rahbek, Jacob Lemvigh, Hold Okt 1987 samt Eric Lerdrup Bourgois foran maleriet på sin nye plads i Chef Livgardens kontor på Livgardens Kaserne.

For Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek, er donationen et væsentlig bidrag til Den Kongelige Livgardes historie og samling:
”I Livgarden er der ikke tradition for at få lavet ”chef-malerier”, men her ser det ud til, at Valdemar Eduard Lemvigh har tænkt anderledes” forklarer oberst Mads Rahbek, der har fundet en flot plads i sit kontor på Livgardens Kaserne, hvorfra oberst Lemvigh kan holde øje med den nuværende og kommende chefer.

Fakta om Valdemar Eduard Lemvigh (1845-1916):
1862 udnævnt til sekondløjtnant i Fodfolket
1864 deltager – med 20. bataljon – i fægtningerne ved Bustrup og Frørup, i forsvaret af Fredericia og i 8. Brigades modangreb ved Dybbøl (18. april) hvorunder han bliver såret.
1867 udnævnt til premierløjtnant i Fodfolket
1871-1878 lærer ved Officersskolen
1878 påbegynder tjenesten ved Livgarden
1880 udnævnt til kaptajn
1892 afgår fra Livgarden for at blive chef for 22. bataljon i Helsingør.
1897 tilbage ved Livgarden som chef for Forstærkningsbataljonen (i dag IILG)
1897 udnævnt til oberst og chef for Livgarden
1905 udnævnt til generalmajor og generalinspektør for Fodfolket og senere medlem af Overkrigsretten.
1913 Afsked fra Hæren (pension)