[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

Endnu et maleri med stor affektionsværdi for Livgarden er udbudt på auktion. 

Tekst: Thomas H. Reimann, presseofficer

Otto Baches ”Hestgarden i Frederiksholms Kanal i København” fra 1911, bør høre til Livgardens Historiske Samling, hvorfor der iværksættes en indsamling med det formål at kunne erhverve maleriet.

 

”Det er tale om et fantastisk flot – og sjældent maleri med Hestgarden som motiv, som hører hjemme i Livgardens Historiske Samling” udtaler Eric Lerdrup Bourgois, historisk leder ved Den Kongelige Livgarde.

 

”For ikke så længe siden oplevede vi, at ”Kongens Fødselsdag” – et maleri af Paul Fischer – gik til en privat køber. Denne gang håber vi på, at vi selv kan tilvejebringe de nødvendige midler for at kunne erhverve maleriet, så det kan komme offentligheden til gode” forsætter Livgardens historiske leder.

 

Livgardens Historiske Samling appellerer derfor til tidligere som nuværende gardere og andre gode sjæle som ønsker at bidrage til fastholdelsen og formidlingen af Den Kongelige Livgardes historie og kulturarv, om at bidrage med donationer til brug for køb af maleriet.
Bidrag kan indbetales på følgende bankkonto, som er oprettet til indsamlingen:  
Danske Bank
Reg.nr.: 3946
Kontonr.: 3946470066
Alle bidrag, store som små, modtages med stor tak!

 

Hvis det lykkedes at erhverve maleriet, som i øvrigt viser prins Christian (den 9.) som ritmester (chef) for Livgarden til Hest ved Hestgardens 2. kaserne i Frederiksholms Kanal i København, vil maleriet blive udstillet i Livgardens Museum i forbindelse med en påtænkt opgradering af formidlingen af historien om Livgarden til Hest, der eksisterede fra 1661-1866.

 

Indsamlingen løber til og med den 28. november 2017 og det er håbet, at der vil kunne indsamles nok midler til at  erhverve maleriet. Skulle det mod forventning ikke lade sig gøre, vil de indsamlede midler blive anvendt til erhvervelse af et andet Livgarde-klenodie i fremtiden.  

Livgardens Museum kan besøgs lørdage og søndage kl. 11.30-15.00. Der er gratis adgang. Besøgsadressen er: Livgardens Kaserne, Gothersgade 100, 1123 Kbh. K.

Link til maleriet på auktion: 3FC9E11CBD26