[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

”En solid og forbilledlig indsats”

 

Det var ordene fra generalmajor H.C. Mathiesen, chef for Hærstaben, da han holdt tale til soldater, netop hjemvendt fra henholdsvis Irak og Afghanistan.

 


Tekst og foto: presseofficer Thomas H. Reimann

 

Paraden blev holdt på Livgardens Kaserne.

 

235 soldater deltog i kontingentparaden, der blev holdt på Livgardens Kaserne i København den 3.marts. Størsteparten udgjorde hold 4 fra Operation Inherent Resolve, som er træningsmissionen i Irak, mens de resterende havde været udsendt til Afghanistan i Resolute Support Mission på hold 5.

 

Med et stort antal pårørende som vidner, kunne chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst og kammerherre Mads Rahbek, inspicere paraden før han holdt en kort tale og ønskede soldater velkommen hjem. Herefter blev medaljerne til soldaterne fra Operataion Inherent Resolve uddelt. De hjemvendte soldater fra Resolute Support Mission havde allerede modtaget deres medaljer.

 

Medaljer sættes på soldaterne fra Operation Inherent Resolve, hold 4.

 

Efter udleveringen af medajler, ankom chefen for hærstaben, generalmajor H.C. Mathiesen og formanden for Forsvarsudvalget, Rasmus Jarlov og inspicerede paraden.


Chef for Hærstaben, generalmajor H.C. Mathiesen inspicerer paraden.


Efter inspektionen talte generalmajor H.C. Mathiesen til soldater og roste dem for deres indsats. Han takkede endvidere for samarbejdet med Estland og Litauen, som havde soldater med på holdet.

 

 

Så fik formanden for Forsvarsudvalget, Rasmus Jarlov ordet og talte om den indsats, som soldaterne havde ydet i Irak og Afghanistan, for at skabe sikkerhed og stabilitet i de to lande.

Rasmus Jarlov, medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti og formand for Forsvarsudvalget, taler til soldaterne fra de to missioner.

 

Efter talerne var der en reception for soldaterne og deres pårørende, inden paraden samledes igen og marcherede til Københavns Rådhus, hvor Københavns Borgerrepræsentation, med borgmester Pia Allerslev i spidsen, var vært for soldaterne og bød på rådhuspandekager.

 

Se flere billeder og videoer på Den Kongelige Livgardes facebookside.