[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

Kontingentparade for soldater fra Operation Inherent Resolve hold 5 og fra Resolute Support Mission hold 6 netop hjemvendt fra henholdsvis Irak og Afghanistan.

Tekst og fotos: Thomas H. Reimann, presseofficer

Det var en tydelig stolt chef for Den Kongelige Livgarde, oberst og kammerherre Mads Rahbek, der kunne formere kontingentparade på Livgardens Kaserne i København. Flere af de udsendte soldater var nemlig fra Den Kongelige Livgarde, som endelig var tilbage igen efter endt udsendelse. Derfor takkede oberst Mads Rahbek også for soldaternes indsats samt de pårørendes tålmodighed, mens deres kære var udsendt.

Oberst Mads Rahbek har holdt sin tale til soldaterne og medaljeoverrækkelsen kan begynde.

Herefter blev der uddelt medaljer til soldaterne fra Operation Inherent Resolve hold 5.

Soldater fra Operation Inherent Resolve får medaljer.

Efter medaljeoverrækkelsen blev paraden inspiceret af chefen for Hærstaben, generalmajor H.-C. Mathiesen samt formanden for Folketingets Forsvarsudvalg, Rasmus Jarlov.

I sin tale til soldaterne roste generalmajor H.-C. Mathiesen dem for den professionelle indsats de alle havde ydet under deres udsendelse.
Til slut i talen rettede generalmajor H.-C. Mathiesen en stor tak til de pårørende, som lader deres soldater tage fra familien i lang tid. En stor tak til dem herhjemme.

Fra venstre: Oberstløjtnant Henrik Hvilsom, Chef for OIR hold 5, Generalmajor H.-C. Mathisen, Chef for Hærstaben samt Rasmus Jarlov (MF), Formand for Forsvarsudvalget inspicerer paradestyrken.

I sin tale udtrykte Rasmus Jarlov en stor tak fra Folketinget til de netop hjemvendte soldater for indsatsen ude i verden.

Inden paraden blev aftrådt til den efterfølgende reception, bad oberstløjtnant Henrik Hvilsom, chef for OIR hold 5, om ordet.
Soldaterne havde under deres udsendelse samlet kr. 20.000,- sammen, som i dagens anledning blev overrakt til foreningen Veteranstøtten til deres videre arbejde for veteraner.

Formanden for Veteranstøtten; Niels Hartvig Andersen, har fået overrakt det synlige bevis på de kr. 20.000,- som OIR hold 5 samlede sammen.

Efter receptionen skulle Familienetværkets Børnemedalje uddeles. For én ting er, at mor eller far får en medalje for at være udsendt, men børn lider et stort afsavn, når ens mor eller far er væk i længere tid. Den belastning, som børnene udholder, skal derfor også italesættes og synliggøres. Det er sket med Børnemedaljen, som er indført på initiativ af Familienetværket.

Oberst Mads Rahbek sætter en af Familienetværkets Børnemedaljer på en lille gut.

Uddelingen af Børnemedaljer markerede samtidig afslutningen på kontingentparaden for de hjemvendte soldater fra henholdsvis Irak og Afghanistan. Men det betød ikke dagen var overstået for soldaterne og deres pårørende.