[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

Kulturnat 2017, der blev afholdt 13. oktober, bød på en større indsats fra Den Kongelige Livgardes side.

Tekst og fotos: Thomas H. Reimann, presseofficer

I dette års udgave havde Livgarden valgt at samle alle sine stande langs Midterpavillonen, således at publikum stort set fulgte tjenesten som værnepligtig fra start til slut.


Soldater fra II/LG viser deres udrustning frem for publikum.

Det var muligt at se våben, træne som en soldat, prøve mørkeudstyr samt smage på maden fra soldaternes feltrationer.

Derudover spillede Tambourkorpset to trommekoncerter på balkonen ved Midterpavillionen, og ikke mindst gennemførte Tambourkorpset og 30 gardere et lille tattoo tre gange i løbet af aftenen.


Museet for Livgardens Historiske Samling var godt besøgt på aftenen.

For Livgardens Historiske Samling var aftenen en god aften, da over 1.000 gæster valgte at komme ind og se udstillingen i løbet af aftenen.

Alt i alt havde Livgardens Kaserne over 8.000 besøgende.
Du kan se flere billeder fra Kulturnat 2017 på vores facebookside:
https://www.facebook.com/34429833175/photos/