[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

Garderne fra hold december 2016 har i dag været i gennem en øvelse på Garderkaserne i Høvelte, hvor de blev testet i deres evne til at bestride vagten ved de kongelige slotte og palæer.En vagt bliver chikaneret af to figuranter.

Garderkasernen i Høvelte har den seneste uge været genstand for overgangen fra grøn til blå tjeneste ved Den Kongelige Livgarde.
I denne uge skal garderne vise, at de gennem deres uddannelse har opnået de færdigheder, som Den Kongelige Livgarde forventer af dem, inden de starter ved Vagtkompagniet. Uddannelsen til vagttjenesten sker på baggrund af Vagtkompagniets procedurer og derfor er det også officerer og befalingsmænd fra Vagtkompagniet, der kontrollerer at Garderne har opnået de færdigheder, som forventes af dem.Garderne i en vagtparade bliver under marchen antastet af figuranter.

- Vi må erkende, at der er et ændret trusselbillede og det har fået os til at kigge på, hvorledes vi kan håndtere situationer i forhold til trusselsbilledet, men også de mere almindelige episoder, som vi ser på vores vagter som fx hjertestop, faldulykker, fulde personer eller lign, forklarer oberstløjtnant Lars Nygaard, der overvåger øvesen og lytter til tilbagemeldingerne fra instruktørerne til garderne.


Chefen for III bataljon, oberstløjtnant Lars Nygaard, lytter til feedback efter et moment.

Dagen igennem kom garderne igennem seks forskellige træningsstationer, hvor man øvede forhold i forbindelse med vagtparade, indtrængen på kongelige palæer og slotte, chikane og alarmeringer.

- Vi har set at vores koncept vedrørende operativ indsats er blevet forbedret og at garderne forstår at agere på de episoder, de måtte blive udsat for, fortæller oberstløjtnant Lars Nygaard og fortsætter: Nu mangler garderne kun den ceremonielle øvelse, inden de flyttes over til Vagtkompagniet på Livgardens Kaserne i København.Garder har anholdt en person og undersøger ham nu for evt. våben eller andet.