[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

Den Kongelige Livgarde er indsat flere steder i landet juleaften.

Tekst: Thomas Helbro Reimann
Fotos: Ruben K. Larsen

Mere end nogensinde, lever Den Kongelige Livgarde op til sit motto "Pro Rege Et Grege" - For Konge og Folk.
Med indsættelsen af gardere som særlig støtte til Politiet, er gardere indsat for at beskytte "folket". Således også denne juleaften.

Som traditionen byder, tager chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst og kammerherre Mads Rahbek, rundt til samtlige lokationer på Sjælland, hvor gardere er indsat, og ønsker alle på vagt en glædelig jul.


Oberst Mads Rahbek ønsker god jul til vagten på Livgardens Kaserne.

Du kan se flere billeder fra oberst Mads Rahbeks besøg ved vagtgående gardere på vores facebookside:
10155157481323176