[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

Udmattelse og træthed var til at få øje på, da Hold AUG 2017 gik gennem porten på Garderkasernen i Høvelte.

Tekst og fotos: Thomas H. Reimann, presseofficer


Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek, hilser de nye gardere velkommen efter endt REX-tur.

I dag kan de værnepligtige på Hold AUG 2017 kalde sig gardere.
Efter en veloverstået REX-tur i det nordlige Sjælland, kom de tilbage til Garderkasernen torsdag den 26. oktober, hvor de blev modtaget med klapsalver af Livgardens øvrige personel.

REX-turen har, som altid, budt på en masse forhindringer i løbet af ugen, inden hjemkomsten.


Simuleret gasangreb bød på yderligere anstrengelser for rekrutterne.

Vi har taget en del billeder på turen.
Disse kan ses i et fotoalbum på vores Facebookside:
https://www.facebook.com/34429833175/photos/