[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

Torsdag den 23. februar uddelte Henning Remmens Støttefond for Gardere legater til soldater, som alle har været udsendt med Den Kongelige Livgarde.


Seniorsergent Henrik, t.v. i billedet, fik et legat grundet hans drivkraft, menneskekendskab samt snusfornuft. Fire veteraner fik hver et legat, som de valgte at donere til organisationen Veterans in Motion. Her modtager Henrik, Michael og Jakob deres legater. Desværre var den fjerde modtager, Christian, blevet syg og må få sit legat ved en senere lejlighed.


Det var en stolt chef for Den Kongelige Livgarde, oberst og kammerherre Mads Rahbek, der kunne byde velkommen til Fru Remmen og Mette Remmen, som deltog i ceremonien på fondens vegne.


- I står her for at modtage vores anerkendelse og dybeste respekt, indledte Mads Rahbek sin tale og fortsatte: ”Nogle modtager et legat for at have udmærket sig på jeres seneste missioner, andre for ikke at lade jer slå ud af de skader i har pådraget jer i tjenesten, men derimod byder i skaderne trods.”


Herefter blev modtagerne kaldt frem og modtog deres legater.


Kaptajn Brian blev indstillet som modtager for sine fem udsendelser, hvor han på den seneste mission i Irak har ”.. leveret en indsats der må betegnes som værende ud over det sædvanlige og påtager sig mange opgaver og sætter en ære i, at der er orden i butikken”.


Seniorsergent Henrik har deltaget på to missioner i Irak, hvor han som drivkraft var med til at bygge et velfærdsområde, men mandskabet satte også pris på hans menneskekendskab og snusfornuft.
- Det bidrog kraftigt til at skabe fælles fodslag og ro på holdet, som var samlet fra hele Hæren, fortalte Mads Rahbek blandt andet i sin tale til Seniorsergent Henrik.


Kaptajn Brian havde udmærket sig på flere internationale missioner og fik et legat overrakt af Fru Remmen.


Til sidst blev fire veteraner; Michael, Henrik, Jakob og Christian, hædret for deres indsats i Artic Challenge med Veterans In Motion, der er en organisation af skadede veteraner, der trods deres skader vil vise og bevise, at det er mentaliteten der sætter begrænsningerne hos en veteran, ikke det fysiske.


- Deltagelsen i Artic Challenge er et tydeligt billede på veteranens udfordringer men også et budskab om ressourcer som sammenhold og vilje der findes i veteranerne, forklarede Mads Rahbek.


De fire veteraner valgte at donere deres legat videre til organisationen Veterans In Motion.


- I skal alle vide, at I er rollemodeller for os andre og at I gør Den Kongelige Livgarde ære ved jeres indsats, afsluttede Mads Rahbek og ønskede alle modtagerne tillykke.


Af hensyn til personlig sikkerhed er modtagerne kun nævnt med fornavne.