[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

I løbet af den sidste uge har Den Kongelige Livgarde kunne ønske to medarbejdere tillykke med henholdsvis udnævnelse og fastansættelse.

Tekst og foto: Thomas H. Reimann, presseofficer

Først kunne oberst Mads Rahbek ønske oversergent Claus tillykke med et velgennemført videreuddannelseskursus, som gav Claus titlen oversergent.

Oversergent Claus arbejder i 2/I/LG.

Chefen for Den Kongelige Livgarde sammen med oversergent Claus.

Nogle dage senere kunne oberst Mads Rahbek overrække ansættelses brev til seniorsergent Anders, der med brevet fik tjenestemandsansættelse.

Seniorsergent Anders er ansat i II/LG.

Oberst Mads Rahbek sammen med seniorsergent Anders.

Stort tillykke til begge.