[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

I løbet af de sidste to uger, har Den Kongelige Livgarde haft en udnævnelse samt tre udmærkelser.

Tekst og foto: Thomas H. Reimann, presseofficer

Fredag den 29 september kunne oberst Mads Rahbek fjerne premierløjtnantsdistinktionen fra Andreas Knudsen, der lige nu arbejder på Garderkasernen i Høvelte under Hærens Kamp- og Ildstøttecenter.
Derefter var det med glæde at Andreas´ nye kaptajnsdistinktion kunne sættes på uniformen. Tillykke med udnævnelsen.


Oberst Mads Rahbek sætter kaptajnsdistinktionen på Andreas Knudsen.

Ved Chefen for Hærstabens besøg den 6. oktober på Garderkasernen i Høvelte, kunne generalmajor H.-C. Mathiesen, inden briefingen for alt fastansat personel, påskønne tre ansatte ved Livgarden for deres indsats.
Det gjorde han ved at uddele Chefen for Hærstabens mønt som det synlige tegn på udmærkelsen.


Generalmajor H.-C. Mathiesen begrunder påskønnelsen af oversergent Kim foran alle fastansatte under sit besøg ved Garderkasernen i Høvelte.


Oversergent Martin modtager sin påskønnelse fra Chefen for Hærstaben.


Chefen for Hærstaben forklarer hvorfor overkonstabel Rasmus modtager en påskønnelse for sit arbejde.