[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

Flere personer fra Den Kongelige Livgarde er allerede udsendt til Estland.
En af dem er Michael, der er seniorsergent og siden august 2016 har arbejdet ved NATO Force Integration Unit.

Tekst: Presseofficer Thomas H. Reimann

Som den eneste dansker i NATO Force Integration Unit (NFIU), er Michael ansat i en sektion på otte medarbejdere fra seks forskellige nationer.

- Hele NFIU består af 41. medarbejdere, så det er en lille enhed, forklarer Michael og fortsætter, men det er en lærende udfordring, specielt den sprogmæssige, når man er samlet fra så mange forskellige nationer.


Privatfoto: Seniorsergent Michael foran et fransk infanterikampkøretøj.

NFIU blev oprettet som et af NATOs svar på de sikkerhedsmæssige udfordringer, der har kendetegnet de seneste år. Udover at støtte til Artikel IV og V operationer er enheden også bindeleddet til det estiske forsvar, hvilket tydeliggøres af chefen for NFIU, der er ester.

- Mit primære arbejde relaterer sig til at opretholde ”Situational Awareness”, siger Michael, der kommer fra en stilling i det multinationale korps i Stettin, Polen.
- Danskere er vellidt i internationale sammenhænge og det har jeg også mærket her, hvor man har taget godt mod mig og min kone, der er taget med til Estland, afslutter Michael.

NATO Force Integration Unit har blandt andet til opgave, udover det allerede beskrevne, at forberede og støtte Reception, Support and Onward Movement af en Very High Readiness Task Force (VJTF), men den opgave, der fylder mest for tiden, er modtagelsen NATOs enhanced Forward Precense (eFP), hvor det er besluttet, at Danmark stille med en enhed på kompagnistørrelse samt tre stabsofficerer, som ankom til Estland i april.