[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

I sidste uge havde Garderkasernen i Høvelte et stort besøg fra Ingeniørregimentet i Skive.

Tekst og foto: Presseofficer Thomas Helbro Reimann

Med sig havde Ingeniørregimentet taget store entreprenørmaskiner, værktøjer samt over 100 mand. I løbet af en uge, skulle de vedligeholde og udbedre veje, delingslejr samt nærkampsbyen i Høvelte Øvelsesterræn samt andre opgaver for Jægersprislejren.


En gummiged i færd med at flytte nogle spanske ryttere i øvelsesterrænet.

Den sidste del af "ringvejen" fik ny belægning, men skal lige behandles varsomt de næste uger forklarer terrænbefalingsmand Henrik Munck:
- Den skal lige have lov at sætte sig, inden man tager de tunge køretøjer ud på den, så lige lidt tålmodighed, siger Henrik Munck.


Henrik Munck, terrænbefalingsmand for hele øvelsesterrænet, var synligt stolt over det flotte arbejde Ingeniørregimentet havde udført.

Inden ankomsten fra Ingeniørregimentet, havde Henrik spurgt Den Kongelige Livgardes enheder om, hvilke ønsker de havde til terrænet. Med disse ønsker lavede Henrik og Ingeniørregimentet en plan, som næsten kom i mål.
- Der mangler nogle småting, men det har vi løst eller løser i den kommende tid, så vi snart har fået et terræn, som enhederne har ønsket sig, fortæller Henrik.


Nærkampsbyen Sandford er blevet rykket om, så der nu er kommet mange flere blinde vinkler, som gør byen mere besværlig at rykke ind i.

- Specielt i vores nærkampsby "Sandford, havde enhederne udtrykt store ønsker om, at der kom flere blinde vinkler og at den ikke bestod af et stort vinkelret kryds med "huse" langs lige veje. Byen var såre simpel for nem, forklarer Henrik.

Det er blevet rettet og nu er der mange blinde vinkler, løbegange og compounds, der gør byen vanskelige at overskue og dermed indtage.

Sidst men ikke mindst har kompagnilejren, som skal simulere en lejr i en international mission, fået et tiltrængt ansigtsløft:
- Der er kommet gulve i indkvarterings-"husene" og nærforsvaret er blevet væsentligt forbedret med nye stillinger og observationsposter, siger Henrik Munck.

Afslutningsvis skal det nævnes, at der også er blevet udgravet en Infanteri-Kamp-Køretøjsstilling af delingsstørrelse i terrænet.