[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

Frederik den 3 oprettede Den Kongelige Livgarde den 30. juni 1658. Dette festligholdes hvert år med en Årsdagsparade.

Tekst og fotos: Thomas H. Reimann, presseofficer

Ved Årsdagsparaden samles hele Den Kongelige Livgarde på Livgardens Kaserne for at fejre oprettelsen af enheden. Under årsdagsparaden deltager Hendes Majestæt Dronningen og har lejlighed til at overrække Hendes Majestæt Dronningens Ur til den bedste værnepligtige garder i Vagtkompagniet.

Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst og kammerherre Mads Rahbek, inspicerer paraden.

Inden Hendes Majestæt Dronningen ankom til paraden, havde oberst Mads Rahbek tid til at tale til alle soldaterne og fortælle dem om året der er gået samt lidt om den kommende fremtid.

Efter dette kunne obersten overrække en snes legater til ansatte ved Livgarden, som har ydet en ekstra indsats i det forgangne år.


Chefen for Den Kongelige Livgarde uddeler legater til ansatte, som har ydet en ekstra indsats.

Efter denne seance ville Landsformanden for Danmarks Veteraner, pens. oberst Niels Hartvig Andersen, tildele The Nordic Blue Berets Medal of Honour i bronze til præsidenten for Gardernetværk, Michael Klitvad.


Michael Klitvad får medaljen påsat af Landsformand Niels Hartvig Andersen, Danmarks Veteraner.


Efter en kort pause ankom Hendes Majestæt Dronningen til Livgardens Kaserne, hvor Hendes Majestæt inspicerede paraden.


Hendes Majestæt Dronningen inspicerer paraden.

Efter inspektionen kunne Hendes Majestæt Dronningen overrække Dronningens Ur til garder Lukas Alexander Rathnov.
Garder Rathnov er blevet valgt af sine kammerater og befalingsmænd i Vagtkompagniet samt i III/LG, hvor den grønne tjeneste er foregået.


Garder Rathnov modtager Dronningens Ur for sin veludførte tjeneste ved Den Kongelige Livgarde.

I begrundelsen for valget af garder Rathnov nævnes blandt andet: "Han har en meget professionel indstilling til tjenesten og yder altid sit bedste for at løse opgaverne så perfekt som muligt."
Dertil kommer at garder Rathnov er respekteret for sin omsorg for kollegaerne, hvilket også er kommet til udtryk i sit virke som talsmand for vagtholdet.

Se flere billeder fra Årsdagsparaden via linket herunder:
https://www.facebook.com/pg/denkongeligelivgarde/photos/