[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

I fire uge har to kadetter fra den franske officersskole, Ecole Militaire Interarmes, været på besøg ved Den Kongelige Livgarde.

Tekst og fotos: Presseofficer Thomas H. Reimann

De to kadetter, som går på officersskolen for tidligere konstabler eller befalingsmænd, har fulgt II/LG i virket som officer i den danske hær.

- Det har været meget lærerigt at følge officerernes samvirke med befalingsmændene, fortæller kadet Erwann og fortsætter, i Frankrig holder officererne møde om dagens program og mødes med hele kompagniet efterfølgende. I Danmark holder I møder med befalingsmændene inden i samler kompagniet og dermed er der enighed om dagens program inden soldaterne informeres. Det vil jeg tage med mig til Frankrig.


Fra venstre kadet Erwann, premierløjtnant Kim (med ryggen til) og kadet Joffrey i samtale om officersuddannelsen i Frankrig.

For Joffrey har det været overraskende, at de danske soldater ikke bruger
megen tid på fysisk træning:
- Vi bruger to timer hver morgen til løb og fysisk træning, inden de andre aktiviteter starter, fortæller Joffrey, og så har danskerne tidligere fri end franske soldater - vi stopper først kl 18 om aftenen.


Kadet Erwann fortæller om sine oplevelser de seneste fire uger i Danmark.

Begge kadetter, der er tidligere befalingsmænd, synes at den franske og danske hær minder meget om hinanden, men forholdet mellem officerer og befalingsmændene samt tilgangen til de menige soldater er noget, de begge vil tage med sig hjem:

- Jeg kan ikke sige, om vi kan have samme forhold til de menige soldater, men samspillet mellem befalingsmænd og officerer, er klar noget, som jeg vil tage med hjem til Frankrig, slutter Joffrey af med.


Erwann og Joffrey overværer en handlebane i Jægerspris Skydeterræn.