[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

I april måned gennemgik syv officerer og tre befalingsmænd "Blåt Kursus", der er et kursus som skal forberede dem til at deltage i vagten omkring de kongelige slotte og palæer.

Tekst og foto: Thomas H. Reimann, presseofficer

Der var en spændt stemning i undervisningslokalet på Livgardens Kaserne, da kursisterne mødtes med kursusledelsen.

Kursusledelsen var spændt på at se, om et fælles kursus for officerer og kommandobefalingsmænd kunne hænge sammen i de to uger kurset varede.
For kursisterne var det nok mere spændingen om, hvad de skulle igennem for at blive en del af Blå Roste og dermed indgå i vagttjenesten.


Den ene kursusleder gennemgår teorien omkring vagttjenesten på Amalienborg.

For premierløjtnant Thomas var kurset udfordrende:
- Jeg glædede mig til at få et indblik i vagttjenesten, og da jeg ikke har en baggrund fra Livgarden, så var der en stejl indlæringskurve fra starten af."

Det var også første gang, at kurset bestod af både officerer og kommandobefalingsmænd. Men det gav ikke udfordringer men tvært imod en større forståelse for hinandens opgaver samt en god videndeling.
- De to ansvarlige for kurset, forstod at tilrettelægge kurset, så der blevet taget højde for de forskellige opgaver som kommandobefalingsmænd og officerer løser, men at der også blev skabt et fællesskab mellem de to grupper, fortæller seniorsergent Carsten.


Alt var ikke bare teori. Der skulle også indlæres eksercits og til dette formål deltog Vagtkompagniet med gardere, tambourer og instruktører, som støttede kursisterne undervejs.

- Vi blev godt modtaget af alle, som var involveret i kurset, hvilket betød, at jeg følte en respekt for mig som en kommende kollega i Blå Roste, fortæller premierløjtnant Steffen om opholdet på Livgardens Kaserne.


Premierløjtnant Jens har kommandoen over en håndfuld gardere for at indøve vagskifte på et af de kongelige slotte.

- Kurset var vel tilrettelagt, så man til sidst følte, at man kunne alt eksercits i forhold til de forskellige vagter, som Livgarden har, fortæller premierløjtnant Jens, der samtidig glæder sig til sin første vagt på Fredensborg Slot.

Efter de to ugers kursus skulle alle syv officerer, og for første gang nogensinde, de tre kommandobefalingsmænd, fremstilles for Hendes Majestæt Dronningen.

- Jeg synes, at tiltaget med at fremstille de nye kommandobefalingsmænd for Hendes Majestæt Dronningen, er rigtigt godt, for det, sammenholdt med kurset, styrker fællesskabet mellem officerer og befalingsmænd, slutter seniorsergent Carsten af med.


Fremstilling for Hendes Majestæt Dronningen, hvor kursisterne melder sig til vagttjenesten.