[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

I dag fik Garderkasernen i Høvelte besøg af brigadegeneral Gunner Nielsen, der er chef for 2. Brigade.

Tekst og fotos: Thomas H. Reimann, presseofficer

Det var i anledning af en parade for et chefskifte ved I/Panserinfanteribataljonen, at brigadegeneralen var forbi.

Oberstløjtnant Kenneth Strøm, der er aftrædende chef, skal til MultiNational Division - North, som har til huse i Karup.


Oberstløjtnant Kenneth Strøm taler til soldaterne fra I/LG.
 
Herefter ankom brigadegeneral Gunner Nielsen sammen med chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek, for at foretage den officielle del af paraden.


Brigadegeneral Gunner Nielsen taler til aftrædende chef i forbindelse med chefskiftet.

Så kunne oberstløjtnant Henrik Hvilsom blive skiftet ind som ny chef for I/LG, hvorefter brigadegeneralen ønskede ham held og lykke med det kommende arbejde.


Oberstløjtnant Henrik Hvilsom taler til soldaterne efter sin tiltræden som chef for I/LG.

Se flere billeder fra paraden på vores facebookside.